Carl Lieungh, daglig leder i Sevan Marine ASA, tror folk snart er lei av å lese om triste historier fra olje - og offshorebransjen. - Vi så det samme skje etter finanskrisen. Det går en tid, og så er folk lei av pessismen. Jeg tror det samme skjer her. Om noen måneder vil se optimisme igjen.

Spår at optimismen i oljebransjen er tilbake om få måneder

02.02.2016 | Ingrid Michalsen
Ifølge Carl Lieungh, daglig leder i Sevan Marine ASA, handler det mye om psykologi.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Olje - og offshorebransjen på Sørlandet var tirsdag samlet på olje -og offshorekonferansen 2016 i Kilden i Kristiansand. Arrangør er DNB i samarbeid med GCE Node og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Og tross pessimisme i bransjen, og flere medieoppslag om nedskjæringer og kutt, så føler flere av de største aktørene i bransjen seg trygge på trenden snart vil snu.

- Dette handler ekstremt mye om psykologi. Når det har gått en periode, så blir folk lei av å lese om triste historier og nedskjæringer og kutt. Da kommer optimismen tilbake. Vi så det samme skje etter finanskrisen. Jeg tror vi vil se en endring allerede om noen måneder. Da vil begynne å se positive oppslag om bransjen igjen, og vi vil få høre om de gode historiene. Det er min spådom, poengterte Carl Lieungh, daglig leder i arendalsbaserte Sevan Marine ASA, fra scenen.

Han sier selskapet er svært opptatt av å se på hva slags kompetanse de trenger fremover.

- Vi har vært ordentlig velsignet med en ekstremt dyktig og erfaren arbeidsstokk, men lønnsnivået blir da følgelig også deretter. Vi blir nødt til å gjøre kostnadstilpasninger for å møte utfordringene i markedet, men parallelt med dette må vi også rekruttere for å få inn ny kompetanse, påpekte Lieungh.

- Investeringene vil øke i 2018

 

[caption id="attachment_5027" align="alignleft" width="386"]IMG_2307 Erling Kvadsheim, direktør for næringspolitikk i Norsk olje og gass.[/caption]

Han fikk støtte fra Erling Kvadsheim, direktør for  næringspolitikk i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

- Selv om det ser mørkt ut i dag, så er jeg helt enig i at det vil løsne. Vår spådom er at investeringene vil falle i både 2016 og 2017, men at investeringene er forventet å øke igjen i 2018, uttalte Kvadsheim.

 

Han mener bransjen likevel har en jobb å gjøre med omdømmebygging.

- Fremstår vi fremtidsrettet og innovative? Det er godt mulig vi må jobbe med omdømmet vårt,  særlig overfor politikerne. Oppfatningen av omdømmet har like stor betydning som selve omdømmet, og der har vi en jobb å gjøre, sa Kvadsheim.

Bli mer klimavennlig

Han sier bransjen konsentrerer seg om fire konkrete områder for å bli mer klimavennlig.

- Løsningen er å redusere utslipp av energibruken.  Så må vi bruke energi mer effektivt, og vi må dekke en vesentlig del av energibehovet med fornybar energi. I tillegg må vi fange mye av utslippene og lagre dem slik at de ikke går ut i atmosfæren, understreket Kvadsheim.

I år er det 50-årsjubileum for olje-og gassaktivitet på norsk sokkel. Kvadsheim mener det nå er viktig at Norge posisjonerer seg for fremtiden.

- Vi har ambisiøse mål framover, og næringen vår er en viktig drivkraft for de ulike regionene i Norge, og det skal den fortsette å være. Nå må vi sørge for at vi kommer i førersetet for den utviklingen som skal til, slik at ikke  at andre definerer rammebetingelser for oss. Den viktigste drivkraften er innovasjon. Og vi har et langsiktig perspektiv, det er viktig å huske på at de som skal betjene sluttfasen av Sverdrup-feltet ennå ikke er født, uttalte Kvadsheim.

[caption id="attachment_5036" align="alignnone" width="371"]GCE Node-leder Anne-Grete Ellingsen GCE Node-leder Anne-Grete Ellingsen[/caption]

GCE Node-leder Anne-Grete Ellingsen påpekte at olje-og offshorebransjen på Sørlandet satser på forskning og utvikling.

- Vi jobber godt både med forskning, utvikling og kompetanse og har fokus på digitalisering og hvordan vi skal ta Big Data inn i vår industri. Robotisering og automatisering er vi gode på, dette må vi fortsette å jobbe med. I tillegg jobber bedriftene hele veien med effektivitet for å korte ned produksjonstiden og prosjekttiden, forteller Ellingsen.

Hun viste til at det er satt av statlige midler til å jobbe fram nye ideer og innovasjon.

- Vi har fått Veksthuset på Lumber, mye takket være Bjarne Skeie. I tillegg har vi fått 150 millioner statlige kroner til eget såkornfond for Agder og Telemark.
facebook

Relaterte saker