Ønsker medlemmenes innspill til ny strategiplan

08.07.2016 | Ingrid Michalsen
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen skal i gang med planlegging og utarbeidelse av ny langsiktig strategi for perioden 2018 - 2022. Medlemsbedriftene vil bli sterkt involvert i prosessen.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
- Utgangspunktet for prosessen vi nå starter er at styret har vedtatt en strategi for perioden 2013-2017. Nå nærmer vi oss slutten på denne perioden, og da begynner arbeidet med å utarbeide en ny strategi. Vi ønsker sterk involvering fra medlemmene våre, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Næringsforeningen jobber i dag etter følgende fire langsiktige mål, som sier noe foreningens posisjon, visjon, verdier og forretningsidé:

  1. NiKR skal bidra til at regionen styrker sitt omdømme som bo- og arbeidsregion, og medvirke til økt nyskaping og etablering.

  2. NiKR skal ha tette relasjoner til offentlig sektor, være en pådriver og den viktigste høringsinstansen i næringspolitiske spørsmål.

  3. Gjensidige relasjoner mellom NiKR og regionens virksomheter skal styrkes og NiKR skal være den naturlige og samlende partner.

  4. Vi skal styrke foreningens økonomi og drift. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass.


- Disse fire målene styrer de konkrete aktivitetene som gjøres i foreningen, og lages for en fireårsperiode. Hvert år bryter vi dem ned, og ser på hvilke konkrete aktiviteter vi skal konsentrere oss om, og måler dem opp mot de langsiktige målene, forklarer næringsforeningens seniorrådgiver, Runar S. Brøvig.

Innspill fram til nyttår

Næringsforeningen jobber etter Hoshin-modellen, en anerkjent, japansk modell knyttet opp mot Lean, i utarbeidelsen av strategiplaner, og samarbeider tett med foreningens hovedsamarbeidspartner, Deloitte og Marianne T. Fenger, i prosessen.

- Fordelen med Hoshin-modellen er at den tvinger deg til å være tydelig og konkret, du skal i prinsippet bryte ned strategien din til formuleringer som får plass på én side. Stadig flere benytter seg av denne modellen, påpeker Dietrichson.

Det første som nå skjer videre, er at medlemmene får mulighet til å gi innspill til hva en ny strategiplan skal inneholde og hvilke temaer foreningen bør konsentrere seg om.

- Vi er helt åpne i denne prosessen, og tar imot alle gode forslag, alt fra konkrete saker, til tema og hvilke rolle vi bør ta. Vi vet hva vår kjernevirksomhet i dag, men vi må tillate oss å utfordre oss selv på det. Et tema som er naturlig å tenke på i ny strategiplan, er hva som skjer med NiKR etter kommunereformen. Hvor blir vårt nedslagsfelt? I dag konsentrerer vi vår kjernevirksomhet rundt de sju knutepunktkommunene, og vi har medlemmer vest i Vest-Agder og Aust i Aust-Agder. Skal vi fortsette å ha dette fokuset?, sier Dietrichson.

- I korte trekk ønsker vi innspill på innhold, nedslagsfelt og ambisjonene. Hva skal vi være framover?

Den nye strategiplanen skal virke fra 2018, og store deler av 2016 og 2017 vil brukes til å meisle den ut.

- Bakgrunnen for at vi bruker mye tid på det, er fordi vi vil ha en god involveringsprosess. Det er viktig for oss. Det er medlemmene som eier oss, og de bør ha eierskap til både prosess og strategi, forklarer Brøvig.

- Gjennom planene vi har lagt hittil, så kommer i alle fall til å involvere en fjerdedel av medlemmene våre. Gjennom ressursgruppene, samarbeidspartnere, medlemsmøter osv. Målet vårt er at flest mulig medlemmer skal være klar over at vi har en prosess på dette gående, supplerer Dietrichson.

Engasjere flest mulig

Næringsforeningen har åpnet en nettside hvor du kan spille inn forslag. Du har også mulighet til å gjøre det i skjemaet under. Videre vil foreningen invitere til workshop og det vil også bli sendt ut questback om strategiplanen.

- Målet vårt er å få engasjert flest mulig av medlemmene våre. Tiden for å gi innspill er fra nå og fram til nyttår. Før neste sommer skal vi ha resultatene klare, så høsten blir en innspillsperiode, våren en konklusjonsperiode. Og vår jobb blir å gruppere innspillene, analysere dem og presentere resultatet for medlemmene våre. Slik får de en mulighet til å prioritere listen, som til sjuende og sist skal presenteres for styret vårt, som fatter en endelig beslutning på ny strategiplan, forklarer Brøvig.

Så hvordan er den konkrete gangen videre?

- Gjennom planene vi har lagt nå, kommer i alle fall til å involvere en fjerdedel av medlemmene våre. Ressursgrupper, samarbeidspartnere, medlemsmøter. Osv. vil direkte involveres. Og så håper vi at alle medlemmer skal være klar over at vi har en prosess gående. I den grad de vil det.

 

Vi ønsker dine innspill på konkrete saker og på mer overordnede tema, samt direkte innspill på følgende tre spørsmål:

1.Hvilke utfordringer står regionen ovenfor?

2.Hva bør Næringsforeningens geografiske nedslagsfelt være?

3.Hva bør hovedoppgavene til Næringsforeningen være i fremtiden?

[contact-form-7 id="6748" title="strategi_noGeo"]
facebook

Relaterte saker