Omdømme viktigste årsak til fokus på etisk handel

04.06.2015 | Ragna Marie Henden
IEH samlet en rekke interesserte bedrifter til innføringskurs i etisk handel hos Næringsforeningen torsdag. - Undersøkelser viser at omdømme er viktigste årsak til at bedrifter ønsker å ha fokus på etisk handel.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Nye reguleringer, kundens forventning, og det å kunne minimere risikobrudd i leveringskjeden er de neste argumentene. Til sist kommer konkurransefordelen ved å drive etisk handel, sier seniorrådgivere Henrik Mollatt og Reidun Blehr Lånkan fra IEH.

- Vi som lever på den grønne grein her i Norge vil også hjelpe noen til å få det bedre. Om alle er med på å påvirke, så kan vi sammen bidra til endring og utgjøre en forskjell for andre mennesker, var motivasjonen fra deltakere på kurset. -  I dag er det ca 168 millioner barnearbeidere. Vi kan bidra med å påvirke leverandører og produsenter til å lage arbeidsforhold i tråd med menneskerettighetene, oppfordret Mollatt fra IEH.

Hva - hvorfor -  og hvordan etisk handel, var tema som ble tatt opp på kurset. Initiativ til Etisk handel, IEH, er en medlemsnytt,aktueltsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter. IEH har i 15 år arbeidet med å fremme ansvarlige leverandørkjeder, slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. Det er utviklet egne verktøy og metoder som skal gjøre det enklere for bedrifter å gjennomføre etisk handel. - Det er viktig med strukturelle verktøy, og ha en strukturell tilnærming når du besøker leverandørfabrikker i utlandet, sier Reidun Blehr Lånkan. Vi har også utviklet kurs for produsenter i India, Kina, Vietnam og Bangladesh, som skal bidra til å gi hjelp og fokus på etisk produksjon i fabrikkene. Disse kursene er gratis og finansieres av NORAD.

Reidun Blehr Lånkan presiserer også at bedrifter i Norge må  tenke gjennom sine bestillingsrutiner og krav til raske leveringer. Ett av problemene for produsenter i utlandet er ekstremt med overtid, som på sikt skadelig for de ansatte, og kan også bidra til produksjonsfeil og dårlig kvalitet.

CODE OF CONDUCT
En del bedrifter har etiske retningslinjer. Det er viktig å lese disse og være oppdatert, og gjerne supplere konkret med hva som er viktigst for bedriften i Code of Conduct.
IEH har utviklet retningslinjer for etisk handel, Code of Conduct, som bygger på konvensjoner vedtatt av FN og den internasjonale arbeidsgiver organisasjonen ILO. Det er:
1. Tvangsarbeid/slavearbeid
2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger
3. Barnearbeid
4. Diskriminering
5. Brutal behandling
6. HMS
7. Lønn
8. Arbeidstid
9. Regulære ansettelser
10. Marginaliserte befolkningsgrupper
11. Miljø
12. Korrupsjon

VEILEDER FOR ETISK HANDEL
Første skritt for å gjennomføre etisk handel er forankring i bedriften i Norge, og hos leverandørene. Det gjelder alt fra styre og ledelse til medarbeidere, mener IEH, som her gir følgene veileder for arbeid med etisk handel i bedriften:

FORANKRE
Vedta retningslinjer for etisk handel
Forankre internt, planlegg og organiser arbeidet
Kommuniser med leverandørene

KARTLEGGE
Kartlegge hvor varene dine produseres
Skaff deg et overordnet risikobilde
Kartlegg risiko og forbedringsbehov hos den enkelte produsent

TILPASSE
Kartlegg dine innkjøpsrutiner
Lytt til leverandøren din
Tilpass bedriftens prosedyrer og rutiner

SAMARBEIDE
Lag en plan for forbedringer i samarbeid med leverandør
Følg opp gjennomføringen av planen

MÅLE, RAPPORTERE OG KOMMUNISERE
Etabler måleindikatorer
Dokumenter fremdrift og hindringer
Kommuniser resultater og utfordringer

IEH tilbyr en rekke kurs og workshop og gir tilbud til bedrifter som melder seg som medlemsnytt,aktueltmer. Å  være medlemsnytt,aktuelt i IEH  innebærer å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede, og rapportere åpent om status og fremdrift i arbeidet. medlemsnytt,aktueltskap forplikter til kontinuerlig forbedringsarbeid og gir tilgang til kurs, nettverk og erfaringsutveksling, seminarer og rådgivning.

Flere av deltakerne på kurset var allerede medlemsnytt,aktueltmer i IEH, som Hennig Olsen Is. Iskremfabrikken som er storforbruker av bla kakao, sukker og  vanilje,  presenterte sitt arbeid for å implementere etisk handel i sin produksjon.

- Vi ønsker å ta tak i dette for å kunne bidra til å gi mennesker framtidstro og håp, sa Andre Kjetså fra Netthandelen. - Det er fristende å stikke hodet i sanda og ikke bry seg med hvordan mennesker som produserer varene har det på jobb, og hvilken lønn de får. Her er det viktig også å gjøre kundene våre klar over hva de kan bidra med, ved å være bevisste forbrukere.

 
facebook

Relaterte saker