Erik Tønnessen, leder for Skagerak Maturo. De blir forvaltere av det nye såkornfondet.

Ny forvalter av landsdekkende såkornfond

21.06.2016 | May Baagøe Broughton
- Jeg vil gratulere Skagerak Maturo som forvaltere av det nye, landsdekkende såkornfondet. Det skal bidra med penger og kompetanse slik at vi kan skape flere vekstkraftige bedrifter i Norge, sier statsråd Monica Mæland, publisert på Nærings – og Fiskeridepartementets facebook-side.

artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
- Sørlandet har et svært godt utviklet inkubatormiljø og mange flinke og dyktige entreprenører og grundere. Landsdelen har imidlertid i mange år manglet tilgang til investorer og egenkapital-finansieringsmiljøer. Store deler av kapitalen hos investorer har historisk sett blitt investert i eiendomsprosjekter, og det bidrar i liten grad til å sikre omstilling og nyskaping.  Det er derfor svært gledelig at noen av disse eiendomsinvestorene nå har valgt å investere i nyskapning og teknologiselskaper. Vi er også svært glade for at vi har fått mange suksessfulle seriegrundere med som investorer. Det sikrer tilgang til god "dealflow" og kompetanse ved fremtidige investeringer, sier Erik Tønnessen, daglig leder i Skagerak Maturo.

Denne uken ble det klart at selskapet blir forvaltere av det nye såkornfondet. For at fondet skulle bli etablert, måtte selskapet skaffe 150 millioner kroner fra private investorer.  Klarte de det, skulle staten stille med tilsvarende beløp. Per dags dato har Tønnessen og Skagerak Maturo skaffet 130 millioner kroner.

- Vi har derfor fortsatt åpning for ytterligere investorer som leter etter gode investeringsmuligheter, og som samtidig har et hjerte for at landsdelen skal utvikle nye teknologidrevne selskaper. Vi som forvaltere investerer selv 10 millioner kroner i fondet med forventning om 3 x investert beløp i retur, forklarer Tønnessen.

Statsråd Monica Mæland har gratulert Skagerak Maturo med tildelingen.

Se video-hilsen fra Mæland her:

 

fra statsråd Monica Mæland i Nærings – og Fiskeridepartementet.

Tønnessen mener det nye fondet vil være avgjørende for at landsdelen skal utvikle nye teknologidrevne selskaper i verdensklasse.

- Privat risikokapital er en av de viktigste forutsetninger for å lykkes med omstilling og nyskapning. Skagerak Maturo vil ved siden av å tilføre kapital også tilføre kommersialiseringskompetanse, også gi tilgang til et internasjonalt investormiljø. Vi har de siste 10 årene tilført over én milliard kroner i egenkapital til de selskapene vi har investert i. Vi har lykkes med salg av 10 selskaper til en pris på 200 millioner kroner. Alle salg har funnet sted til internasjonale selskaper, sier Tønnessen.

- Hvilke typer bedrifter ønsker dere å investere i?

- Fondet har som formål og mandat å investere i selskaper som har fokus på automasjonsløsninger, utnyttelse av data, sensorer og mobil teknologi rettet mot industrielle applikasjoner. Industri og teknologiklyngene (NODE, Eyde) har spisskompetanse på styringssystemer, innhenting og håndtering av sanntidsdata samt løsninger innenfor mekatronikk. Vi vil søke å finne selskaper/grundere som kan bidra til å effektivisere produksjonsprosesser innenfor landbasert og offshorebasert industri der fokus er rettet mot bruk av automasjon, håndtering av store datamengder ved hjelp av sensorteknologi.

- Stiller dere noen krav til firmaene?

- Selskapene vi investerer i må ha internasjonale ambisjoner og en forretningsmodell som er skalerbar. Vi ser etter bedrifter som har et kapitalbehov på fem til 30 millioner kroner. Vi vil ved alle investeringer sette som forutsetning at fondet får god styre og eierrepresentasjon. Vi er aktive eiere, forklarer Tønnessen.

- Når kan  bedrifter begynne å henvende seg til dere?

- For at staten skal investere 150 millioner kroner forutsettes det at det foreligger tilsvarende kapital fra private investorer. Vi mangler per dags dato 20 millioner. Vi vil ikke ha et formelt mandat til å starte investeringer før 100 prosent av den private kapital er på plass. Vi håper å ha den private kapital og alle formaliteter knyttet til investeringsavtaler på plass innen utløpet av tredje kvartal 2016. Fra første møte med grunder til første investering er gjort, tar normaltseks til ni måneder. Vi ønsker derfor allerede nå å starte arbeidet med å søke etter de riktige og gode investeringsmulighetene, forteller Tønnessen.

Næringsforeningen har i over ett år satt fokus på viktigheten av å få et såkornfond til landsdelen. Nå har endelig Erik Tønnessen, daglig leder i Skagerak Maturo fått tilslaget, og vi vil få 300 millioner kroner i frisk risikokapital til landsdelen. Det er bare et lite men, det mangler 20 millioner for å utløse de totalt 300 millionene.

- Vi tror de skal klare det. Det er svært gode nyheter for Sørlandet, for dette vil bidra til å skape mer verdi, flere arbeidsplasser og flere vekstkraftige, innovative bedrifter i regionen, sier Runar Brøvig, seniorrådgiver i Næringsforeningen.

 
facebook

Relaterte saker