SPENN
Jan Willy Føreland, styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

NÅ AVGJØRES SØRLANDETS FRAMTID

20.04.2015 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
28. mai i år legger Knutepunkt Sørlandet fram sin utredning om kommunestrukturen på Sørlandet.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
- Kristiansandsregionen er et felles bo- og arbeidsmarked og bør styres samlet. En storkommune vil styrke landsdelen i konkurransen med andre deler av landet, sier Jan Willy Føreland, spesialrådgiver i Faveo Prosjektledelse.

Han mener to forhold er avgjørende når regionen tar stilling til ny kommunestruktur: At Kristiansandsregionen er ett felles bo- og arbeidsmarked og at landsdelen må ta en posisjon som gjør at den får gjennomslag for sine saker nasjonalt.

– At kommunene ikke blir enige om hvor det nye fengselet skal ligge,er et grelt eksempel på hvordan vi risikerer å rote bort et nytt prosjektmed nye arbeidsplasser, sier Føreland.

Han mener det er viktig å samle ressursene i en såpass folkefattig landsdel, og minner om at Kristiansandsregionen med de sju knutepunktkommunene bare ligger på ellevte plass når det gjelder innbyggertall.

– Legger vi til noen av kommunene i Aust-Agder, kommer vi på åttende- eller niendeplass. Poenget er at småkommunene i Kristiansandsregionen er nødt til å slå seg sammen for å bevare posisjonen som et stort, viktig og attraktivt bo- og arbeidsmarked. Skal vi tiltrekke oss nye investorer, nye bedrifter og kompetent arbeidskraft er det viktig at vi viser oss som en samlet enhet på den nasjonale arenaen, i møte med statlige departement og utvalg, sier Føreland.

Han minner om at veiutbyggingen mellom Kristiansand, Grimstad og Arendal har gjort regionen mindre og arbeidsmarkedet større og mer attraktivt for flere mennesker.

– Infrastruktur er sammen med kommunereformen den viktigste saken for Sørlandet, og de to tingene henger også sammen. Hvis vi samler oss og fronter landsdelen som en enhet, har vi en større sjanse for gjennomslag, sier han.

Et annet poeng med en storkommune er i følge Føreland å beholde kompetent arbeidskraft og få enda flere kloke hoder til å bosette seg hos oss.

- Porsgrunn og Skien vurderer å slå seg sammen, og hvis de gjør det, vil det blir den femte største kommunen i landet og Kristiansand blir nummer seks. Det gjelder for oss alle å følge med nå, slik at vi ikke blir akterutseilt av andre byer og tettsteder i landet, sier Føreland.
facebook