På bildet: F.v Anita S. Dietrichson Administrerende direktør Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Linn Grøtberg Leder marked og kommunikasjon Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Lønnsomt å tenke grønt!

21.08.2015 | Anita S. Dietrichson, adm.dir Næringsforeningen i Kristiansandsregionen/ Linn Grøtberg, leder marked kommunikasjon Stiftelsen Miljøfyrtårn
Kronikk skrevet av Anita S. Dietrichson Administrerende direktør Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Linn Grøtberg Leder marked og kommunikasjon Stiftelsen Miljøfyrtårn.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Denne uken arrangerte NRK valgkampens første partilederdebatt, og høyt på agendaen stod en debatt om det grønne skiftet. Selv om uenigheten om virkemidlene er stor, er det gledelig å kunne konkludere med at nært sagt hele bredden av partifloraen er enige om behovet for en grønn omstilling i næringslivet, og for insentiver som gjør det lønnsomt å satse miljøvennlig. Nylig ble Næringsforeningen i Kristiansandsregionen sertifisert som Miljøfyrtårn. Som ensom svale gjør vi ingen sommer, men ved å gå foran har vi som mål at alle våre medlemsnytt,aktueltsbedrifter skal bli en del av det nødvendige grønne skiftet lokalt. Sammen med Kristiansand kommune og Stiftelsen Miljøfyrtårn vil vi vise næringslivet i regionen at det ikke bare er viktig for miljøet å tenke grønt – det kan også være lønnsomt for bedriftene.

Verden står overfor store klima- og miljøutfordringer, som krever et omfattende grønt skifte. Rapportene fra The New Climate Economy, der NHO-direktør Kristin Skogen Lund er medlemsnytt,aktuelt, slår fast at det er mulig med økonomisk vekst, samtidig som vi tar vare på klima og miljø. Men det innebærer at både offentlig og privat sektor tar sin del av ansvaret, og at den omstillingen som kreves i dagens næringsliv, må bygge på bærekraftig og grønn innovasjon – og på virksomhetsstyring der miljøledelse og miljøsertifisering er standarden!

En analyse av språkbruken på Stortinget viser at ingen snakker mer om det grønne skiftet enn Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H). Førstkommende mandag stiller hun på Grønt Senter i Kristiansand. Her møter hun det lokale næringslivet for å snakke om nettopp det grønne skiftet – om hvordan det å ta ansvar for miljøet kan være lønnsomt på flere måter – og hun møter miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter som forteller hvordan de drar fordeler av en mer miljøvennlig produksjon og drift. Et eksempel er landets eneste miljøsertifiserte bilpleiesenter, Carshine i Kristiansand, som sparer penger på både smartere innkjøp og mindre avfall, samtidig som de tar et bevisst ansvar for miljøet. Et annet er Kristiansand Havn, som har innført miljøledelse og systematisk integrerer bærekraft i alle deler av virksomheten.

Næringslivet har et selvstendig ansvar for å være en del av det grønne skiftet, men rammevilkårene de opererer under legger føringer for prioriteringene de gjør. Vi tror bedriftene har vilje til omstilling, men offentlige myndigheter kan og bør bidra gjennom insentiver som gjør det mer lønnsomt å foreta de grønne investeringene. Som produsenter av varer og tjenester er det lokale næringslivet viktige leverandører – både lokalt og utenfor regionen. Samtidig er kommunene og andre offentlige virksomheter store innkjøpere med betydelig markedsmakt, og med et stort potensiale i å benytte sin posisjon til å både gi insentiver og stille miljøkrav. I april behandlet og vedtok bystyret i Kristiansand – en miljøsertifisert kommune – en ny strategi for innkjøp. Den politiske behandlingen sørget for at en god strategi ble grønnere, og politikerne slo fast at det skal stilles krav til systemer for miljøledelse hos leverandører – altså gjøre det til et konkurransefortrinn å tenke grønt! Det er både riktig og viktig, men det gjenstår ennå å se hva det vil bety i praksis, og vi er spente på om kommunen vil være like tøffe som Trondheim. I Midt-Norges hovedstad krever kommunens innkjøpsreglement at miljø som hovedregel skal vektes med 20 % i anbudsprosesser. Og de har eksempler på at tøffe miljøkrav gir resultater: I 2011 inngikk kommunen en avtale om kjøp av hotelltjenester, og selv om prisnivå var viktig, ble det vektingen av systemer for miljøledelse som til sist avgjorde valg av leverandør.

Konsekvensene av en slik prioritering, er både at kommunen kjøper grønnere varer og tjenester, og at næringslivet selv må ha fokus på en mer miljøvennlig produksjon og drift. Vi forventer at Kristiansand gjør som Trondheim, og innfører en miljøvennlig inngangsbillett for leverandører, og vi håper at næringslivet i regionen tar sin del av ansvaret for det grønne skiftet, blant annet gjennom å innføre systemer for miljøledelse.

Førstkommende mandag mottar næringsforeningen sitt diplom for sertifisering som Miljøfyrtårn. Vi vil lede an, og vi vil jobbe aktivt for at våre 705 medlemsnytt,aktueltsbedrifter tar sin del av ansvaret for det grønne skiftet, og forventer at næringslivet ser nødvendigheten av at alle tar ansvar. Det betyr også at offentlige myndigheter må bidra med insentiver for grønne investeringer, og stiller standardiserte krav, som gjør det enkelt og lønnsomt for næringslivet å ta miljøansvar!

 

Anita S. Dietrichson
Administrerende direktør
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Linn Grøtberg
Leder marked og kommunikasjon
Stiftelsen Miljøfyrtårn
facebook