SPENN
Arild Bjelland, daglig leder i Stena Recycling (i midten), sier flere bedrifter burde begynne å tenke gjenvinning når de utarbeider produkter.

Lager nytt liv av gammelt søppel

21.04.2016 | Tekst: Ingrid Michalsen, Foto: Jacob B. Buchard
På arbeidsplassen til Arild Bjelland er det fullt av skrot. Gamle kjøleskap, trafoer, jernbaneskinner og hauger med metaller. Men slik skal det være. Og alt kan få nytt liv.
Stena Recycling holder til helt ytterst i industriparken på Andøya i Kristiansand. Her hugger, kutter, sorterer og slipper bedriften opp til 30 000 tonn med jern og metallskrot i året.

– Vi får inn mye trafoer for tiden, på opptil 60 tonn per stykk, som skal saneres og resirkuleres. Og så kommer det snart inn en haug av gamle strømmålere. Det pågår en utskiftning i Agder nå, og de skal vi etterhvert sanere og resirkulere, forteller Arild Bjelland, daglig leder i gjenvinningsbedriften.

_JJB1260 as Smart Object-1

Lastebiler kjører ut og inn av industriområdet med nytt avfall. Det kommer hele tiden inn en jevn strøm med avfall som stammer fra både husholdning og næring i Agder-fylkene. Og alt gammelt skrot, kan få nytt liv, ifølge Bjelland.

– Tidene har forandret seg, avfaller ikke lenger avfall slik folk flest kjenner det. En stadig økende andel avfall kan vi  nå anse som råvarer og materialgjenvinne, forteller Bjelland.

Mange slurver.
På utsiden av kontoret hans skimtes to lastekraner som jobber med å flytte metall og dele det opp i mindre biter. En stabel med jernbaneskinner ligger delvis gjemt under snøen. Hva de skal bli til, er ennå ikke avgjort. Alt har en
bruksverdi. Og hadde vi bare vært enda litt flinkere til å sortere søppelet vårt, hadde jobben til gjenvinningsbedriften
blitt enda enklere.

– Mange bedrifter har blitt ekstremt flinke, men det slurves fremdeles noe. Jo bedre sorteringsjobb kunden gjør i forkant, desto bedre og mer effektiv jobb gjør vi og desto bedre er det for miljøet. Derfor er vi opptatt av å komme
tidlig inn i prosessen, og gjerne gi råd til bedriftene, slik at vi sammen skaper verdi, forklarer Bjelland.

– Ta for eksempel et selskap som Maersk. Når de bygger skip nå, så bygger de med tanke på at alt skal plukkes fra hverandre og materialgjenvinnes igjen senere. Slik må flere tenke.

Innovative løsninger.
Bedriften, som før het Norsk metallretur, ble kjøpt opp av det svenskeide familiekonsernet Stena Recycling i 2012. Et konsern som jobber med «Innovative gjenvinningsløsninger i verdensklasse», slik de selv beskriver det.

– Det handler om å utvikle nye og mer miljøvennlige måter å håndtere avfall på. Hvordan går det an å forvandle en brukt vaskemaskin til et nytt produkt, med så lite energi som mulig? Tanken er å få flest mulig rene fraksjoner, slik at det er lettere å materialgjenvinne dem senere, forklarer Arild Bjelland.

– Dette er et vanvittig komplekst system. Stena har 15 filialer kun i Norge og et utrolig stort apparat i Norden og Europa for øvrig, med ulike avdelinger som håndterer ulikt avfall. Avfall vi håndterer her, kan bli sendt videre til både Sverige, Nederland og Korea, avhengig av internasjonale metallpriser og hvilke produkt vi sender, forteller
han videre.

En granat i avfallet.
Avdelingen i Kristiansand driver vi med jern og metaller, noe de er størst på i Agder, i tillegg til håndtering av elektronikk og farlig avfall. Akkurat dette med farlig avfall er spesielt viktig å håndtere korrekt. Det har nemlig hendt
at giftige væsker som overhodet ikke burde oppbevares sammen, har blitt kastet sammen, ved en feil
hos kunden. Heldigvis har det gått bra de gangene det har skjedd. Det gjorde det også den gangen en av de
ansatte oppdaget en granat blant en last med avfall som kom inn på anlegget på Andøya.

– Vi måtte evakuere hele området i hui og hast, og tilkalle bombestyrken fra militæret. Granaten var heldigvis ikke skarp, men i slike tilfeller tar du aldri noen sjanser, sier Bjelland.

Sikkerhet står i høysete hos bedriften. Hjelm, vernesko, kjeledress og vernebriller utgjør arbeidsantrekket for alle de ansatte som jobber med å sortere avfall i metallhallen, elektronikkhallen, miljøhallen og ved lastekranene. Bedriften teller til sammen 17 ansatte, 16 menn og én kvinne, og omsetter for rundt 100 millioner kroner i året. På kundelisten står de fleste store aktørene på Sørlandet.

– Merker dere noe til de dårlige tidene?

– Noe merker vi, ja. Går det dårlige for kundene våre, så påvirker det oss, men vi anslår at omsetningen skal bli forholdsvis solid også i 2016. Samtidig ruster vi oss for et tøft år i 2017, påpeker Bjelland. Men uansett hvordan utviklingen blir, skal de ansatte skånes. Det er Bjelland helt tydelig på.

– Det vil alltid være svingninger i markedet. For vår del handler det også om jernprisen, som har falt kraftig den siste tiden. Men plutselig tar det seg opp igjen, og da er vi avhengige av å ha folk på plass. De ansatte er vår mest verdifulle
ressurs, det tar lang tid å lære opp noen i det vi jobber med her.
facebook