SPENN
Redaktør av Spenn, Ingrid Michalsen.

«Change or die»

07.04.2017 | Ingrid Michalsen
Ordene ble ytret av en av de ni, unge menneskene som er håndplukket til å delta i Eyde-klyngens nye tenketank.
artikkelen fortsetter under annonsen
Aksell
Klyngen, som består av 37 prosessindustribedrifter på Sørlandet, ønsker å høre hva de unge tenker og har plukket ut en gruppe mennesker fra Eyde-bedriftene, alle under 35 år, for å utfordre dem på å se fram i tid.

Hva blir de største utfordringene i tiden fremover? Og hva med selve arbeidsdagen og hvordan den er organisert? Gir alt vi gjør i dag mening? Er det riktig bruk av tiden? Eller bør man tenke helt nytt, om
selve arbeidsdagen og hvordan man angriper utfordringene som kommer. For de kommer. Og for Eyde-bedriftene gjelder dette spesielt to forhold: skjerpede krav til miljøhensyn og digitalisering og robotisering.

Derfor ønsker topplederne i klyngen å bli utfordret på hvordan de tenker og jobber. Det burde flere bedrifter gjøre.

Ikke fordi de unge sitter på svarene, men fordi de kan stille spørsmål som eldre, erfarne ledere ikke evner. Prosessindustribedriftene i Eyde er i verdenstoppen i det de driver med i dag. Men de er også inderlig
klar over at denne posisjonen, den skal man aldri ta for gitt. Selv om de gjør alt riktig i dag, kan det komme ny teknologi som snur hele situasjonen på hodet.

«Se for dere et scenario, 20 år fram tid: Hva om solenergi er tilgjengelig over alt til skikkelig lave priser. Hvor står Elkem da?» spurte Gunstein Skomedal, selv ansatt i Elkem og medlem av tenketanken i Eyde. Spørsmålet stilte han til topplederne i Eyde under årsmøtet deres i mars. Der ble topplederne utfordret på noen helt grunnleggende spørsmål:

– Hvis du kunne fikset noe i bedriften din i dag, hva som helst, hva ville dette vært?
– Hvordan relaterer du deg til naturen i jobbsammenheng?
– Hvis du kunne få ansette en person til en ny stilling i bedriften, en hvilken som helst stilling. Hva ville det vært?

Hvis du, som leser dette nå, stiller deg de samme spørsmålene, hva ville svarene vært? Jobber vi på en mest mulig bærekraftig måte, både når det gjelder det enkelte individ, bedriften og samfunnet for øvrig? Eller kan det være andre måter å organisere på, som er mer hensiktsmessig på sikt?

Det koster alltid mye å endre på ting. Men prisen kan være høy for ikke å gjøre det også.
facebook