Nytt om navn

Ny enhetsleder for næring og byutvikling i Lillesand kommune

19.03.2021 | Lotte Blom van der Male
Merete Holtan (45) begynte i stillingen 1. januar.
Holtan kommer fra stillingen som enhetsleder for teknisk forvaltning i Birkenes kommune. Her var hun leder for plan og byggesak og eiendomsforvaltning. I tillegg har hun ledet et fellesteknisk samarbeid mellom Birkenes og Lillesand kommuner innenfor fagene oppmåling, geodata, eiendomsskattekontor, landbruk og viltforvaltning. Holtan har også erfaring med næringsarbeid i kommunen i samarbeid med Business Region Kristiansand.

- Den nye jobben vil innebære det å videreutvikle en spennende enhet med hovedoppgaver innen planarbeid og byggesak, miljø og klima, kommunens rolle som grunneier og ikke minst næringsarbeid, forteller Holtan og legger til:

- Det vil si å være der i den daglige driften i enheten, men også bidra aktivt i ledergruppen i teknisk sektor og kommunedirektørens utvidede ledergruppe. Når det gjelder næringsarbeid vil jeg jobbe med alt fra nyetableringer, rådgivning til oppstartsbedrifter, næringsarealer, ulike bedriftsmøter og reiseliv og destinasjonsutvikling.

Merete Holtan har en bachelor innen markedsføring, nordisk språk og litteratur og master i ledelse fra UiA.

- Jeg elsker kommune! Jeg gleder meg til å ta del i samfunnsutviklingen og arealforvaltning i Lillesand med fokus på sentrumsutvikling, lokalsamfunn som Høvåg, uthavnene og fremheve vakre Blindleia. Jeg er også opptatt av utvikling av regionen og er med i næringssamarbeid sammen med de andre kommunene i Kristiansandsregionen. Jeg gleder meg også til å bli enda bedre kjent med de flotte kollegaene min i Lillesand, og ser virkelig frem til å jobbe i det ærverdige rådhuset med den flotteste beliggenheten i Lillesand sentrum, avslutter Holtan.
facebook

Relaterte saker