Kontakt oss

Trond M. Backer
Trond M. Backer
Administrerende direktør
99117500
Ingrid Michalsen
Ingrid Michalsen
Leder strategi og utvikling
47393279
Roar Osmundsen
Roar Osmundsen
Næringspolitisk leder
41244323
Andrea Bang
Andrea Bang
Arrangementskoordinator
930 14 888
Odd-Arild Skonhoft
Odd-Arild Skonhoft
Markedsleder
90561799
Lotte Blom van der Male
Lotte Blom van der Male
Markedskonsulent
48994267
Anne Marit Thomassen
Anne Marit Thomassen
Økonomi- og administrasjonsansansvarlig
48997734
Helena Frustøl
Helena Frustøl
Prosjektkoordinator
95808638
Ingrid Sundli Høibo
Ingrid Sundli Høibo
Arrangementsleder
97742078
Gunnar Kulia
Gunnar Kulia
Prosjektleder Lillesand
90146597
Håkon Repstad
Håkon Repstad
Kommunikasjonsansvarlig
93219402
Tina McDougall
Tina McDougall
Trainee
97548369
Rune Byremo
Rune Byremo
Prosessleder Ung Start - Flere i arbeid
95232818

Styret 2021 - 2022

Styret i Næringsforeningen består av åtte medlemmer, inkludert styreleder. De velges av foreningens medlemmer på den årlige generalforsamlingen. I tillegg er det valgt en observatør fra de ansatte. Vedkommende velges av administrasjonen.
Jill Akselsen
Styreleder
Direktør for BRG Utvikling
93 47 79 34
Bernt Inge Øhrn
Styremedlem
Daglig leder Maritime Protection
90 87 15 64
Katja Lehland
Styremedlem
Chief Human Resources Officer, Elkem
908 57 764
Tom Bredesen
Styremedlem
Administrerende direktør Skeie Eiendom
90 11 45 56
Anne Fraser Brøvig
Styremedlem
Daglig leder Hansen & Co AS
92 48 91 94
Terje Jochumsen
Styremedlem
Visekonsernsjef Gumpens Auto
90 02 33 19
Gøril Hannås
Styremedlem
Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping Universitetet i Agder
90 62 12 93
Anne Grethe Knudsen
Styremedlem
Banksjef Lillesands Sparebank
48 14 96 05
Robin Hansson
Styremedlem
Student
977 26 477
Anne Marit Thomassen
Observatør
Økonomi- og administrasjonsansvarlig i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
48 99 77 34