Klart "ja" til nytt forretningsnettverk for kvinner

08.07.2016 | Ingrid Michalsen
90,6 prosent av de som har svart på næringsforeningens spørreundersøkelse sier at de tror det er interesse og behov for et forretningsnettverk for kvinner. 215 av 455 som har svart, altså 47,2%
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
455 kvinner mottok for en måneds tid siden en spørreundersøkelse fra næringsforeningen angående behov og interesse for et nytt forretningsnettverk for kvinner. 212 har besvart undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 47,2 prosent, og 90, 6 prosent av disse 212 kvinnene sier de mener et er et behov og en interesse for et slikt nettverk.

- Vi er overveldet over svarprosenten! Vi har jo questback ute fra tid til annen, og ligger «normalt» på rundt 30 prosent, derfor er dette utrolig bra. Og jeg tenker det sier noe om behovet, påpeker administrerende direktør i Næringsforeningen, Anita S. Dietrichson.

Hva er det mest interessante funnet i undersøkelsen?

- Kanskje at et så stort flertall ønsker seg dette nettverket, altså over 90 prosent. Majoriteten sier de selv kunne tenke seg å delta i et slikt nettverk, og foreslår mellom fire og seks samlinger i år. Både med faglig og sosialt innhold, sier Ingrid Michalsen, redaktør i Næringsforeningen.

Flere gode forslag

Dietrichson er spesielt glad for at så mange har tatt seg tid til å komme med forslag og innspill til hva slags temaer nettverkssamlingene bør ta opp, og hvordan samlingene kan utformes.

- Svarene er gode, og inneholder mange gode kommentarer. Derfor blir det nå viktig at vi i NiKR gjør en jobb i forhold til å få fram de temaer som flest har kommentert et behov på. Arbeidet med å sortere starter nå, og vi skal gjøre en jobb med å bearbeide materialet og sørge for at det blir lagt til grunn for det videre arbeidet som gjøres, sier Dietrichson.

I dialog med andre nettverk

Hun legger til at det er naturlig å lene seg til erfaringer og kunnskap fra Næringsforeningen i Trondheim, som har et lignende nettverk kalt "Gro-nettverket".

- Jeg er tilhenger av «-beste-praksis-deling», derfor vil vi ha tett dialog med vår søsterforening i Trondheim. Vi vil kvalitetssikre planene med våre kolleger før vi igangsetter.

- Hva blir neste skritt videre nå?

- Nå vil vi, som nevnt, sortere kommentarene. Deretter vil vi samle lederne i alle nettverk for kvinner (som vi kjenner til), og få disse med på laget. Vi har allerede hatt et godt møte med leder for KAN-kompetansenett Agder, Tone Flovik, og leder av Node Eyde Women, Gro Eide. Det er helt naturlig å samarbeide tett med disse, sier Michalsen.

- Vi ønsker også å lage et mandat og et mål for hvorfor vi gjør dette, og hva vi vil ha ut av det. Så ønsker vi oss det første møtet senhøstes 2016, hvis alt går i den retning det ser ut i dag, supplerer Dietrichson.
facebook

Relaterte saker