Medlemsnytt

Invitasjon til CAIRs ettårsmarkering

06.03.2018 | May Baagøe Broughton
Centre for artificial intelligence research (CAIR) ved Universitetet i Agder inviterer til ettårs-markering 22. mars.
artikkelen fortsetter under annonsen
Adv. Tofte
Etter et fantastisk forskningsår i senteret vil de gjerne dele de spennende resultatene de hittil har oppnådd. I tillegg vil flere av deres AI-sirkelmedlemmer holde inspirerende foredrag.

Program for dagen (påmelding nederst på siden):

11:00 Åpning v/Statssekretær Aase Marthe Horrigmo, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
11:10 AlphaMorale Zero - How to give artificial intelligence morality v/Filosofiprofessor Einar Duenger Bøhn
11:20 Hvordan nyskapende kunstig intelligens kan forandre hverdagen ved Sørlandet sykehus v/Forsker Geir Thore Berge
11:30 Slik gjør vi det: AI-forskning skulder-ved-skulder på tvers av fagdisiplinene v/Overlege, anestesi, dr. med. Tor Oddbjørn Tveit
11:40 An early meeting between CAIR's basic research and Agder Energi's cutting edge expertise can now change the hydropower production of the future v/Dr. Bernt Viggo Matheussen
11:50 CAIR i samarbeid med SINTEF gjør kunstig intelligens tilgjengelig for alle med smartere chatbots v/Dr. Morten Goodwin
12:00 Tilbake til bits - hvordan en gjenglemt ide fra 1950-tallet kan åpne helt nye veier for kunstig intelligens v/Professor Ole-Christoffer Granmo

12:10-13:05 Lunsj og postersesjon med post.doc. og PhD-studentene våre

13:05 Åpning av AI-sirkelmøtet v/Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønessen

13:15 The challenges and opportunities of the Cognitive Era v/Loek Vredenberg, CTO og teknisk leder, IBM Norge
13:30 Er chatbots den nye helsesøsteren for ungdom? v/Dr. Petter Bae Brandtzæg, seniorforsker ved SINTEF
13:45 AI i politiet v/Bente Skattør, senior IKT-rådgiver, Oslo politidistrikt
14:00 Kake og kaffe
14:30 How cognitive services and AI will change the industry v/Martin Slijkhuis, Public Safety & National Security Western Europe Microsoft Corporation
14:45 Naturlig språk som grenseflate mot intelligente systemer v/Dr. Asbjørn Følstad, seniorforsker ved SINTEF
15:00 Copernicus and AI v/Dr. Dag Anders Moldestad, Norsk Romsenter

Meld dere på her innen 16. mars: https://eras.uia.no/reg.php?id=2254
facebook

Relaterte saker