Innspillsmøte med næringsministeren i Generalboligen - konkurransekraft og omstilling

16.06.2015 | Anita S.Dietrichson/Ragna Marie Henden
Anita S. Dietrichson fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, var en av flere toppledere som i dag deltok på innspillmøte til næringsminister Monica Mæland.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Møtet hadde fokus på konkurransekraft og omstilling og fant sted i Næringsforeningens lokaler i Generalboligen, tirsdag 16. juni.

- Når en av våre vekstnæringer er i omstilling, må vi samtidig klare å tenke nytt og innovativt fremover, altså ha to tanker i hodet samtidig, understreket næringsminister Monica Mæland.

«Det er behov for at norsk næringsliv omstiller seg til en økonomi som i mindre grad er oljedrevet. Regjeringen ønsker å prioritere tiltak som letter omstillingene i økonomien og som kan bedre konkurransekraften til næringslivet. Samtidig med en generell omstillingsutfordring står vi overfor utfordringer på klima- og miljøområdet, og næringslivet spiller en nøkkelrolle i utviklingen av klima- og miljøvennlige løsninger» skrev Næringsdepartementet i sin invitasjon.

20 ledere fra næringslivet på Sørlandet deltok på møtet, fra Agder Energi, GCE Node, NITO Agder, NHO Agder, LO Agder, Voca, Applica Consulting, Otechos, Elkem Solar, MH Wirth, Alocoa Lista, NCE Eyde, Arena Digin, Arena Eyde, Sparebanken Sør, NOV, 3B Fibreglass og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

På møtet understrekte næringsministeren viktigheten av at myndighetene, næringslivet og arbeidstakerne sammen arbeidet med dette, og fokus var utfordringen om å kunne omstille og evne å utvikle og ta i bruk klima- og miljøvennlige løsninger.

Næringsministeren diskuterte med de frammøtte, både muligheter, utfordringer og framtidsutsikter, og deltakerne på møtet fremmet gode og konkrete forslag, knyttet til utviklingen mot et lavutslippssamfunn.

Næringsforeningen mener at vi har et kunnskapsintensivt næringsliv i vår region, og det er dette vi må klare å stimulere. Direktør Anita S. Dietrichson presenterte fire konkrete tiltak:

  • Skatteintenciver er et raskt og effektivt tiltak, og vris inn på det som fremmer energiøkonomisering og miljøvennlige nyvinninger.

  • Økt tilgang til tidligfasekapital for nyetablerte virksomheter slik Regjeringen nylig har flagget er et annet, sterkt og effektivt virkemidler som kan etableres raskt. Vi tenker på «Pre-såkorn-fond» som kan lages spesielt for utvikling av et lavutslipssamfunn. Mikatronikk-labben i Grimstad er et slikt eksempel. Økt tilgang til kapital til de som vil gjøre bruk av denne - og gjerne starte opp en ny virksomhet etterpå - er et Konkret tiltak. Arbeidskraften finnes formodentlig allerede blant de som nå mister jobben i olje-utstyrs-bransjen.

  • Økt vei- og jernbanebygging er selvsagt et tredje alternativ, men det er langsiktig og heller ikke noe "nytt" lenger.

  • Tilrettelegging for datalagring og tilsvarende nye IT-baserte behov er en fjerde ting.


Næringsministeren var meget interessert og offensiv på møtet, noterte flittig og takket de inviterte for gode innspill som ble tatt videre til departementet. Hun nevnte at flere gode meldinger var på vei, bl.a. en gründermelding.
facebook

Relaterte saker