F.v. Erik Rostoft i Sørlandsparken Næringsforening, Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Reidar Retterholt i NLF Agder, NHO Agders Siri Mathiesen og Petter Blomkvist i EBA.

Fellesuttalelse om bymiljøavtalen

02.09.2016 | May Baagøe Broughton
Regionens næringsliv er positive til at det fremforhandles en bymiljøavtale for Kristiansand-regionen og stiller seg bak målet om at veksten i persontrafikken skal tas gjennom økt bruk av sykkel, gang- og kollektivtrafikk.
artikkelen fortsetter under annonsen
Adv. Tofte
- Det som er veldig bra er at vi har samlet flere interesseorganisasjoner som står bak dette forslaget. Initiativet kommer fra NHO og Næringsforeningen, i tillegg har vi med Sørlandsparken Næringsforening, Entreprenørforeningen Bygg- og anlegg, Sørlandet (EBA)og Norsk Lastebileier-forbund, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Onsdag 31. august var det workshop og debatt om bymiljøavtalen hos Næringsforeningen, hvor rundt 40 sentrale personer, politikere og personer fra næringslivet, deltok.

- Vi inviterte de som var pådrivere for avtalen, som hadde hatt seg inn i den, og også de som nå har gått tydelig ut mot avtalen. Målet var å få til en god debatt, hvor vi fikk fram flere syn på avtalen, for å samle mest mulig kunnskap før vi laget vår egen høringsuttalelse, forklarer Dietrichson.

Bred debatt

På møtet deltok blant annet ordførerne Harald Furre og Torhild Brandsdal, fylkesordfører Terje Damman, fylkesrådmann Tine Sundtoft, prosjektleder for bymiljøavtalen, Siv Wiken i AKT, Tom Bredesen i Christianholm Eiendom, og næringsforeningens ressursgruppe for infrastruktur og byutvikling, samt styreleder i næringsforeningen, Jan Willy Føreland, og en rekke andre.

[caption id="attachment_7179" align="alignright" width="387"]God involvering under workshop i forbindelse med bymiljøavtalen. God involvering under workshop i forbindelse med bymiljøavtalen.[/caption]

Nå er høringsuttalelsen, som er underskrevet av Siri Mathiesen regiondirektør NHO Agder, Anita S. Dietrichson,  administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandregione, Reidar Retterholt, regionsjef, NLF Agder og Rogaland, Erik Rostoft, daglig leder, Sørlandsparken Næringsforening og Petter Blomkvist, regionsjef, EBA Agder.

I uttalelsen lister de opp følgende hovedpunkter:

1) Vi ønsker at det fremforhandles en Bymiljøavtale med staten.
2) Vi kan akseptere at bompengene kan økes inntil 50 %, men dette forutsetter at en bruker inntektene til de tiltak som bidrar best til verdiskaping i regionen og til å nå målet om at veksten i persontrafikken skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
3) Vi mener det må settes et lavere månedstak på antall passeringer som særlig skjermer næringstrafikk og enkeltgrupper som er særlig avhengig av bil.
4) Vi understreker at plasseringen av bompengene ikke må bidra til konkurransevridning. Særlig gjelder dette om tre foreslåtte bomstasjonene rundt Sørlandsparken kan erstattes med bomstasjoner ved Timenessletta og på fylkesgrensen.
5) Vi ønsker at bomsatsene skal være miljødifferensierte og at dette bringes inn i forhandlingene med staten før inngåelse av en Bymiljøavtale.
6) Vi ønsker at hinderfri trase for kollektivtransport skal prioriteres slik at fremkommeligheten blir forbedret.
7) Vi mener at utfordringene ved Gartnerløkka må prioriteres som et hovedtiltak.
8) Vi mener tiltakene i bymiljøavtalen ikke må komme i konflikt med strategisk næringsplan, arealplan for Kristiansandsregionen (ATP) eller annet etablert planverk i regionen.
9) Vi ønsker å bli aktivt involvert i den videre prosessen med valg av tiltak som skal finansieres av bompenger.
facebook

Relaterte saker