Digitaliseringsskolen 2018

18.02.2018 | May Baagøe Broughton
Digitaliseringsskolen 2018 er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Bouvet, Egde Consulting og PwC.
artikkelen fortsetter under annonsen
Aksell
Digitaliseringsskolen er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.

Målet med Digitaliseringsskolen er å bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter.

Programmet er lagt opp slik at du kan melde deg på en eller flere samlinger for å ha faglig utbytte.  Det legges opp til gruppearbeid mellom hver samling. De som melder seg på hele programmet og deltar aktivt i gruppearbeidet vil derfor få størst utbytte av Digitaliseringsskolen.

Dette er gangen i Digitaliseringsskolen:Fire samlinger á 4 timer fra kl 08.00 - 12.00 Lunsj serveres.

Meld deg på en eller flere samlinger!


15. mars 2018 - Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi?
Hva legger vi i begrepet digitalisering?
Hvilke digitale trender ser vi, og hvordan vil disse trendene påvirke din bedrift lokalt på Sørlandet?
Er din bedrift rigget for en digital hverdag?

25. april 2018 - Utvikling av digitale forretningsmodeller og verdikjeder
Vet du nok om digitale verdikjeder og digitale forretningsmodeller, og hva det kan ha å si for din virksomhet?
Vi vil presentere ulike former for digitale forretningsmodeller, samt hva dette kan bety for din virksomhet.

5. september 2018 - Fra digital innsikt til løsning
Hvordan realisere forretningsmodeller og verdikjeder i en brukerdrevet digital tidsalder? Strategier må i dag inkludere digitale muligheter. Om det dreier seg om en totalt ny forretningsmodell eller kontinuerlig utvikling av virksomhetens verdikjeder, vil digitale løsninger
være en viktig del av implementeringen.

31. oktober 2018 - Hvordan få gevinst av digitale implementeringer?
På denne siste samlingen vil vi søke å besvare spørsmålet: Når den digitale strategien og nye forretningsmodeller er definert – hva så og hvordan sikre gevinst? Ny digital strategi vil kunne gi potensielt store endringer i en bedrift; ny forretningsmodell, nye
måter å jobbe på, endret kultur og endring i kapabilitetsbehovet.

Pris:
Medlemmer av Næringsforening/Næringsråd:
2900,- for alle samlingene
1000,- per samling

Ikke medlemmer:
5900,- for alle samlingene
1700,- per samling

Bindende påmelding!

facebook

Relaterte saker