Fra venstre Anita S. Dietrichson, Jan Willy Føreland og Trond Madsen planlegger møtet som skal avholdes 31.august.

Bymiljøpakken – fordel eller ulempe for næringslivet?

01.07.2016 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Mye av fokus rundt Bymiljøpakken har vært knyttet til bompenger og rushtidsavgift. Men hva ligger egentlig i avtalen, og hva betyr det for næringslivet i det lange løpet?
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
NHO og Næringsforeningen setter fokus på dette i et utvidet møte hvor vi ønsker å få kunnskap og samtidig påvirke innholdet i hvordan bymiljøavtalen skal formes. Våre synspunkt skal formes og danne grunnlag for en retning på politikken som skisseres i vår høringsuttalelse med frist den 2. september 2016.

For å sikre involvering, eierskap, kvalitet og forankring for avtalen, legger vi opp til en work-shop den 31. august fra kl 12.00 og utover.

De som inviteres som innledere, vil blant annet være fylkesrådmann Tine Sundtoft (Vest-Agder Fylkeskommune), prosjektleder for Bymiljøpakken, Jo Wiljam Drivdal (Vest-Agder Fylkeskommune), Siv Wiken, administrerende direktør (Agder Kollektivtransport), Arild Syvertsen (Aust-Agder Fylkeskommune), styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Jan Willy Føreland.

Etter innledning vil det bli lagt opp til work-shop hvor seniorrådgiver Trond Madsen i NHO Agder har et spesielt ansvar for fasilitering av møtet.

Vi inviterer bredt til dette møtet, og kommer tilbake til sted senere.
facebook

Relaterte saker