Loveleen Rihel Brenna driver konsulentselskapet Seema, som tilbyr rådgivning og kurs innen mangfoldsledelse. Fredag 20. mai gjestet hun næringsforeningen for å snakke om nettopp mangfoldsledelse.

- Mangfoldsledelse er god business

20.05.2016 | Ingrid Michalsen
- Mangfold er for det første business, samfunnsansvar må være bieffekten av dette, uttaler Loveleen Rihel Brenna. Fredag 20. mai holdt hun foredrag om mangfoldsledelse i Næringsforeningen.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Brenna, som fredag ble tildelt prisen Fritt Ords Honnør for å ha bidratt til nyansering og vitalisering av mangfoldsdebatten, snakket om nettopp mangfold og mangfoldsledelse på fredagslunsjen hos Næringsforeningen 20. mai.

- Fremtidens ledere evner å snakke et språk som binder oss sammen, og de ser ulikhetene som en styrke, ikke et problem, sier Brenna.

Hun driver konsulent - og talentfirmaet Seema, som jobber med lederopplæring og organisasjonsutvikling innen mangfold og mangfoldsledelse, i tillegg har hun hatt flere verv i samfunnslivet, blant annet som leder av Audun Lysbakkens Kvinnepanel og FUG-leder i Norge.

- Da jeg satt som leder av Lysbakkens Kvinnepanel, oppdaget jeg at minoritetskvinner var spesielt underrepresentert. 20 prosent av innvandrerkvinner blir ikke innkalt til intervju etter fullført master, endt utdanning. Så selv om mange av dem er toppkvalifiserte, opplever de et arbeidsliv som lukker døra igjen for dem fordi navnet deres er annerledes, påpeker Brenna.

Hun mener mange norske bedrifter er problemorienterte fremfor ressursorienterte.

- Vi ser altså at innvandrerkvinner, eller kvinner med annen etnisk bakgrunn enn norsk, tjener 19 prosent lavere enn etnisk norske kvinner. Jeg var ikke klar over disse tingene  før jeg ble leder for Kvinnepanelet.

Bort fra tellekultur

Siden den gang har hun tatt en aktiv rolle i den offentlige debatten for å sette problemet på dagsorden. Hun ønsker at norske virksomheter skal ha en helhetlig tilnærming til mangfold på arbeidsplassen, og ikke kun være opptatt av å telle.

- Hvordan rapporterer man på mangfold? Jo, man teller. Og så har man kanskje noen interne kurs, og noen nettverk, og så kan man krysse av på at det er igangsatt. Men hva skjer etter at kurset er ferdig? Hvordan tar man det videre?

- Bedrifter som har sterkt fokus på mangfold, der er det gjerne på det laveste nivået de kan vise til det, på lager, i produksjon, renhold og så videre. Jo høyere i bedriften du kommer, jo mindre mangfold., understreker Brenna.

Mangfold er lønnsomt

Hun har ennå ikke sett en eneste norsk bedrift, som i helhet - fra topp til bunn, er gode på mangfoldsledelese.

- Du har enkelte avdelinger som er veldig gode, men jeg har til gode å se en hel bedrift som kan vise til godt mangfold i alle ledd.

Brenna viser til en undersøkelse fra McKinsey i 2015 som pekte på at det er 15 prosent større sannsynlighet for høyere profitt om du har god kjønnsbalanse i ledelsen, og 35 prosent høyere sjanse om du har mangfold.

- Norske bedrifter må få øynene opp for å bruke det potensialet og den kunnskapen som finnes. Første steg er å ansette, deretter å lede. Mangfold er god business, det handler om samfunnsansvar, om verdiskaping og det handler om å tenke fremtidsrettet, sier Brenna.
facebook

Relaterte saker