f.v: Halvard Aglen, Odd Grønberg og Ole-Petter Sunde.

Workshop om utvikling av ny havn

25.05.2016 | Ole-Petter Sunde
Kommunedelplan Kongsgård Vige og Kristiansand Havns egen plan for utvikling av den nye havna i havneområde nord var tema for fredagens workshop i Næringsforeningen.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Prosjektleder Jan Erik Lindjord fra kommunen presenterte kommunens forslag til ny havn mens havnedirektør Halvar Aglen og prosjektleder Odd-Leif Berg fra Kristiansand Havn fremla havna forslag til hvordan den nye havna bør se ut.  På møtet deltok 25 representanter fra ulike bedrifter i regionen som alle er brukere av havna.

En relativ unison tilbakemelding til Kristiansand Kommune er at det er avgjørende viktig at den nye havnen må tilrettelegges for et godt samspill mellom transportformene sjø, bane, fly og veg. For at vi skal være i stand til å tilfredsstille dette samspillet er vi alle avhengige av en moderne og effektiv havn med store nok arealer.  En moderne og effektiv havn skal legge til rette for et fortsatt sterkt næringsliv som kan hevde seg i konkurransen og ta del i veksten for å styrke regionen. Videre er det viktig at en havn skal kunne legge til rette for å flytte gods til båt og bane.

  • Næringsforeningen vil, som en oppfølging av dette møtet, oppsummere de innspill som ble gitt i workshopen og oversende disse til Kristiansand Kommune.  Dette for å i enda større grad påvirke utviklingen av havnen og sikre at næringslivets interesser ivaretas i størst mulig grad når den endelige politiske beslutningen skal tas, sier Ole-Petter Sunde i Næringsforeningen.

facebook