Vil styrke staben i NiKR

15.01.2015 | May Baagøe Broughton
Økte ambisjoner og høyere antall aktiviteter er årsaken til at Næringsforeningen nå ønsker å bli flere i administrasjonen.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
-Tilbakemeldingene fra medlemsnytt,aktueltmene er at vi jobber bra med posisjoneringen «innflytelsesrik og samlende», sier administerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Anita S Dietrichson. Det innebærer også at vi har et høyt aktivitetsnivå, ikke minst med beslutningstakerne i regionen.

Vi jobber strukturert og systematisk og er flinke til å prioritere. Samtidig fører høyere aktivitet til prioriteringsutfordringer. Dette gjelder spesielt innen næringspolitikk. Vi har fire strategiske mål, der et av dem handler om å ha tette og gode relasjoner til offentlig sektor, være pådriver og viktig høringsinstans for næringspolitiske spørsmål.

Næringsforeningens styre vedtok nylig strategiplan med både lang- og kortsiktige tiltak. Samtidig ble det også vedtatt et budsjett med vedtak om ansettelse av en ny nøkkelressurs.

-Utadrettet næringspolitikk blir viktig for vår nye medarbeider, men også større aktiviteter, strategisk viktige prosjekter, som våre medlemsnytt,aktueltmer etterspør samarbeid på, sier Dietrichson videre.

I tillegg er Næringsforeningens administrasjon en tett, god og liten administrasjon, som i stor grad er veldig operasjonell. – Derfor kan vi love allsidige oppgaver og muligheter til å være i et miljø preget av både daglig nettverksbygging og langsiktig tenking.

Vår nye medarbeider skal få mange og allsidige oppgaver, og blir viktig i vårt gode team, avslutter Dietrichson.
facebook