Administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Anita S. Dietrichson, og Harald Furre, ordfører i Kristiansand.

Vil ha 15.000 innbyggere i Kvadraturen

04.02.2016 | Ingrid Michalsen
Ordfører Harald Furre (H) ønsker seg en by som aldri sover og en dobling av antall innbyggere i Kvadraturen. Derfor inviterte han arkitekter, investorer, kommunalt ansatte, byens politikere og Næringsforeningen til idémyldring og workshop.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
- For å sitere både Martin Luther King og Frank Sinatra: "I have a dream about a city that never sleeps". Det er litt det dette handler om. Hvorfor ønsker vi 15.000 innbyggere i Kvadraturen? Jo, det handler om å ta klimautfordringene på alvor, og det er mer klimavennlig å bo i by enn å bo veldig spredt. Dessuten ønsker folk seg til det urbane liv.

Slik innledet Harald Furre (H), ordfører i Kristiansand, på seminaret og workshop-en han hadde invitert til på Clarion Hotel Ernst torsdag.

- Vi skal ha inn både barnefamilier, studenter, enslige, folk fra 50 + og oppover og pensjonister i Kvadraturen. Her skal det være rom for alle og en god miks er med på å skape dynamikk og liv i sentrum. Så finnes det naturligvis noen utfordringer. Vi har mange og kompliserte eiendomsforhold i byen. Vi har bygninger som er bevaringsverdige, andre er fredet. I tillegg er det er kryssende retningslinjer fra fylkeskommunen og statlige myndigheter, og ulike politiske ønsker. Men skal vi få til en utvikling, så må vi tolerere ulike perspektiver og inngå noen kompromisser, poengterer Furre.

I dag bor det rundt 7200 personer i Kvadraturen, inkludert Eg - som regnes med som en del Kvadraturen i denne planen. Furre mener mulighetene for å øke befolkningen i Kvadraturen er mange, og hadde derfor samlet rundt 140 personer fra ulike miljøer i byen til workshop for å få innspill på hvordan man kan øke aktiviteten i sentrum.

- Vi må jobbe sammen for å finne gode løsninger, investorene, gårdeierne, politikerne, de statlige etatene, kommunen, konsulenter, arkitekter og andre miljøer. Så må vi ha enklere og klarere retningslinjer. Og vil vi ha flere inn i Kvadraturen så må vi tilrettelegge for et tilfredsstillende tilbud av skole, barnehage, helse og omsorg og andre tilbud.

Flere forslag

Det manglet heller ikke på forslag fra salen. Etter en halvtimes diskusjon rundt bordene, skulle hver gruppe presentere forslag til hvordan å gjøre bykjernen mer attraktiv.

- Gjør Festingsgata om til et slags Champs Elysees, med kafeer og butikker på gateplan.

- Flytt Fylkeshuset opp til Jernbanetomten, slik at man kan få leiligheter inn der i stedet.

- Bygg ut Elvepromenaden, med bedre plass til leiligheter, kanskje kafeer og restauranter. Felles grøntområde park, kolonihageparseller og innhold som gjør Kvadraturen mer barne- og tverrgenerasjonsvennlig.

- Gå igjennom hvert kvartal for å finne ut hvor mye restplass det er og hvor mye mer man kan bygge.

- Gjør noe med Wergelandsparken, slik at flere bruker den.

- Lage en grønn akse gjennom byen ved å gjøre en hel gate bilfri.

To suksesskriterier

Administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Anita S. Dietrichson, fortalte fra scenen at foreningen ønsker å spille en aktiv part i arbeidet med å se på hvordan Kvadraturen kan vokse til 15.000 innbyggere.

- Det er to suksesskriterier for å få en offensiv by: Vi må bygge framtidsrettede og moderne arbeidsplasser, og vi må tenke urbanisering og byfortetting. Det er byregionene som er økonomisk vekstdrivere, og for å komme dit vi ønsker, nemlig 15.000 innbyggere i Kvadraturen, så trengs det å gjøres noen grep, påpekte Dietrichson i innlegget sitt.

-  De overordnede planene må være strategiske og gi rammene, i dag har vi svært detaljerte planer som låser mulighetene. Og så må vi ha forutsigbarhet for utbyggerne, det må være attraktiv å investere i Kvadraturen. Derfor ønsker vi oss samarbeidsavtaler mellom kommunen og utbyggerne, legger hun til.

 

Partner i arkitektfirmaet Snøhetta og professor ved NMBU, Jenny Osuldsen, minnet om at det handler om å skape liv på gateplan.

- Byliv på gateplan er helt essensielt for å få det til å funke. Hva har man i første etasje i bygningene? Skaper man områder hvor folk vil oppholde seg? Det er utrolig viktig, sier Osuldsen, og viste til Snøhettas prosjekter i byer som San Fransisco og Oslo hvor man har jobbet med dette.

[caption id="attachment_5060" align="alignnone" width="612"]La hodene i bløt: Alle de 140 som deltok torsdag ble utfordret på workshop i å tenke byplanlegging for Kvadraturen. Her ser vi f.v. Victoria Nordtveit i Trollvegg arkitekt, Anita Dietrichson, adm.dir. i Næringsforeningen, investor Kurt Mosvold, plan - og bygningssjef Venke Moe, Stian Storbukås (Frp) leder av by- og miljøutvalget i Kristiansand, eiendomsutvikler Paal Bernhard Asbjørnsen, Endre Fennefoss Balchen i Trollvegg arkitekt og Katrine Valderhaug i byggesaksavdelingen i Kristiansand kommune. La hodene i bløt: Alle de 140 som deltok torsdag ble utfordret på workshop i å tenke byplanlegging for Kvadraturen. Her ser vi f.v. Victoria Nordtveit i Trollvegg arkitekt, Anita Dietrichson, adm.dir. i Næringsforeningen, investor Kurt Mosvold, plan - og bygningssjef Venke Moe, Stian Storbukås (Frp) leder av by- og miljøutvalget i Kristiansand, eiendomsutvikler Paal Bernhard Asbjørnsen, Endre Fennefoss Balchen i Trollvegg arkitekt og Katrine Valderhaug i byggesaksavdelingen i Kristiansand kommune.[/caption]

 

[caption id="attachment_5059" align="alignnone" width="606"]F.v. Runar Brøvig, seniorrådgiver i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Ragnar Evensen, teknisk direktør i Kristiansand kommune, Jenny Osuldsen professor ved NMBU og partner i Snøhetta, Bjarne Ugland, Tonje Iglebæk fra by og samfunnsenheten i Kristiansand kommune og Bente Pauline Buverud fra Posebyen Vel. F.v. Runar Brøvig, seniorrådgiver i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Ragnar Evensen, teknisk direktør i Kristiansand kommune, Leidulv Mydland, fra Riksantikvaren, Jenny Osuldsen professor ved NMBU og partner i Snøhetta, Bjarne Ugland, Tonje Iglebæk fra by og samfunnsenheten i Kristiansand kommune og Bente Pauline Buverud fra Posebyen Vel.[/caption]

 
facebook

Relaterte saker