SPENN

Videreutvikler

15.05.2015 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Helene Falch Fladmark leder Eyde-nettverket, som samler prosessindustrien og tilhørende leverandørbedrifter på Sørlandet.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Hva er en klynge?

– Klyngebegrepet er en geografisk konsentrasjon av bedrifter og kunnskapsleverandører som opererer innenfor en bransje og derved forsterker hverandre.

2 Er klyngetanken spesielt sterk på Sørlandet?

– Vi har nok fra gammelt av vært gode på samarbeid og utvikling på tvers av bransjer. Dette er videreført i dagens klyngeorganisasjoner.

3 Hva har næringsklynger som NODE, Eyde, Digin og Usus betydd for Sørlandet?

– Disse organiserte klyngene har fått en nasjonal posisjon innenfor sine bransjer og har til sammen bidratt til at Sørlandet blir sett på som en svært fremoverlent region.

Hva er Eyde-nettverkets målsetting?

– Eyde-nettverket skal sikre at verdens mest ressurseffektive og bærekraftige prosessindustri utvikles videre i Norge.

Hvordan skal Eyde-nettverket nå målsettingen?

– Våre bedrifter må vinne verdensmesterskapet hver dag, og det gjør vi ved å samarbeide. Vi har etablert Eyde Miljøprogram, der vi jobber systematisk med å utvikle felles forsknings- og innovasjonsprosjekter som bidrar til produktiv, ressurseffektiv og bærekraftig produksjon. Vi videreutvikler kompetansen gjennom samarbeid med UiA, fagskolene og videregående skoler.
facebook

Relaterte saker