Vidar Meum Sørlandets Styreleder 2015!

06.05.2015 | Ragna Marie Henden
Vidar Meum er tildelt tittelen årets styreleder på Sørlandet 2015. Tildelingen foregikk på seminaret Styreløftet 5.0 som samlet 90 deltakere på Klubben i Kristiansand torsdag 7. mai. Vidar Meum har et bredt spekter av styreverv, og vi nevner her blant annet Netthandelen, Fiskeeksperten, Septikkservice/Tankrenovasjon.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
-Meum opptrer profesjonelt og etter de kriterier som juryen har lagt til grunn for utvelgelsen og tittelen Sørlandets Styreleder 2015. Han er kunnskapsrik på mange felt og utmerker seg særlig innenfor økonomi, trender og markedsutsikter, men ikke minst kandidatens grunnleggende evne til å tenke nye tanker både hva angår struktur og innhold, står det i juryens begrunnelse.

- Årets styreleder 2015 kjennetegnes også ved sin åpenhet. Han er endringsvillig, mål- og resultatorientert med høy integritet og gjør kloke valg til beste for bedriften. Hans evne til å begeistre og samhandle er helt klart langt over snittet.

Hans lederstil og væremåte preges av hans varemerke som er strategisk tilnærming, økonomisk forståelse, utvikling av mennesker og for ikke å glemme ryddighet og ordentlighet. Årets kandidat kan vise til solid ledererfaringfra blant annet Braathen Safe og Posten som har gitt ham stor erfaring og senere nytte som leder i styrerommet.

Selv om det meste av vi driver med er teamarbeid i et styre, må vi aldri underkjenne viktigheten av en god strategisk ledelse som settes av styrelederen. Det er et stort ansvar som hviler på en styreleders skuldre.

Det er derfor med stor respekt og glede at vi tildeler tittelen Sørlandets Styreleder 2015 til Vidar Meum, sier Anita S. Dietrichson, på vegne av juryen, som i tillegg har bestått av Helge Hammersbøen (DNB), Reidar Fuglestad (fjorårets vinner, til daglig adm dir i Dyreparken Utvikling), Morten Haakstad (Næringsforeningen i Arendalsregionen) og Siri Mathiesen (NHO) som leder av juryen.
Se også artikkel i FVN

- Jeg er overrasket og glad for prisen, sier Meum, og tar gjerne begrunnelsen med hjem til kona!

SETTE FOKUS PÅ GOD STYRELEDELSE
- Formålet med prisen er å sette fokus på god styreledelse, herunder synliggjøre verdien av dette for næringsliv og lokalsamfunn, samt gi inspirasjon til utvikling av gode styrekandidater. Det har vært et omfattende arbeid juryens medlemsnytt,aktueltmer nå legger bak seg.

Det er mange gode kandidater å velge mellom og det gjør også at vårt arbeid til tider har vært svært så krevende. Vi har hatt en rekke møter og en rekke gode samtaler og for egen del vil jeg si at jeg har blitt enda litt bedre med det pulserende og varierte næringslivet vi har her på Sørlandet, sier Dietrichson.

MINIMUMSKRITERIER FOR KANDIDATER

 • Krav til bedrift;

  • Minimumsomsetning 10 millioner

  • Positiv utvikling

  • Godt omdømme

  • Geografisk – Sørlandet • Krav til styreleder;

  • Fartstid minst 2 år som styreleder i samme selskap uten å være daglig leder i samme selskap

  • Godt omdømme • Nærmere om styreleders egenskaper – målekriterier:

  • Oppnådde resultater, fokus på verdiskaping og langsiktighet

  • Kompetanse og erfaring (næringsliv, bransje, økonomi, nettverk)

  • Tillit, omdømme, integritet, selvstendighet og uavhengighet

  • Samarbeidsevne, motiverende, åpen, tydelig, dynamisk inkluderende

  • Målrettet, systematisk, forberedt, forbedringsfokusert

  • Handlekraft, engasjement, prioriterings- og gjennomføringsevne.
Det er 7 næringsbedrifter i Kristiansandregionen som står bak prisen;

Aptum Kommunikasjon, Deloitte, DnB, Fædrelandsvennen, Hodejeger Aastveit, Kvadraturforeningen og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

STYRELØFTET 5.0

Prisen ble utdelt torsdag 7. mai under seminaret STYRELØFTET 5.0 som er et styreseminar med ca 90 deltakere fra næringslivet. Tema på årets konferanse var ”STYRE FOR FREMTIDEN”. Skal Sørlandet være rustet for fremtiden, må strategi og omstillingsevne være på plass, også i Styrerommene. Deltakerne fikk gode, spennende og varierte foredrag av Kurts Mosvold, Camilla Dunsæd, Roy Mersland, Solveig Løhaugen, Reidar Fuglestad og Kjell O. Johannessen.

 
facebook