Vi bygger (Kanal)byen!

16.03.2015 | Anne Marit Thomassen
- Teamarbeid og godt samarbeid med kommunen og Odderøyas venner har vært vår suksessoppskrift når 700 nye boliger skulle planlegges på Odderøya, sier prosjektleder Eivind Buckner i Kanalbyen.

- Forutsatt at siste reguleringsplan godkjennes i 3. kvartal 2015, kan de første leilighetene tas i bruk allerede i 2017, sa Buckner under en presentasjon av Kanalbyens planer for Odderøya på Næringsforeningens fredagslunsjmøte forrige uke.

Underveis har prosjektledelsen i Kanalbyen hatt et klart mål om å skape Kristiansands mest attraktive bomiljø og lage dette til et signaturprosjekt. Med slike ambisjoner er lite overlatt til tilfeldighetene. Høsten 2013 ble fire arkitekter invitert til et parallelloppdrag som skulle gi mest mulig kreative innspill til gjeldende reguleringsplan. Det er brukt fagfolk på arkitektur og utemiljø, i tillegg til eksperter på vind. Det er ingen hemmelighet at det blåser mye ytterst på Odderøya, men arkitekturen tar hensyn til dette, og det er planlagt vindtunneler som skal lede vinden gjennom bebyggelsen på en måte som gir fordeler for uteområdene.

- Bebyggelsen i Kanalbyen kommer fra Siloen og utover, den dekker kun en liten del av Odderøya, sier Buckner.

Samarbeidet med Odderøyas Venner har resultert i tilrettelagte veier til turområdene og en fin adkomst opp til «Peisestua» fra det nye boligområdet. Kommunen har krevd deler av det regulerte området til grøntareal, noe utbyggerne har tatt hensyn til i den nye reguleringsplanen som har vært ute på høring siden 12. februar. Utbyggernes planer inkluderer ikke Siloen, som er bevaringsverdig. Utbyggerne mener inkludering av siloen i prosjektet kunne forsinket fremdriften betydelig.

Flere av de fremmøtte på Næringsforeningens fredagslunsjmøte var nysgjerrige på hva leilighetene i Kanalbyen ville koste. Utbyggerne var ikke villig til å anslå kvadratmeterpris ennå, men sa at dette skal være en bydel for alle. De ønsker en blanding  av aldersgrupper og tilrettelegger for boliger tilpasset familier, så vel som boliger tilpasset ungdom og seniorer.

Til syvende og sist bestemmes jo pris av etterspørsel, og for kjøpere er fordelen at antall leiligheter i nærhet til byen øker med sluttføringen av Tangen-utbyggingen.

facebook