Assisterende Banksjef i Sparebank 1 SR-bank Thorbjørn Thorkildsen. Foto: Ivar Eidsaa

Usikkerhet demper ikke mulighetene

12.01.2016 | May Baagøe Broughton
Næringsforeningen har snakket med flere bedrifter etter presentasjonen av Konjunkturbarometeret for Sør- og Vestlandet, og selv om utsiktene burde se dårlige ut, er det optimisme i flere bransjer.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
135 personer var til stede da  Sparebank 1 SR-bank forrige uke presenterte Konjunkturbarometeret for Sør-og Vestlandet. Det er svar fra 600 respondenter i næringslivet og bankens egne analyser som ligger til grunn for rapporten.

BNP og personlig konsum er fortsatt høyt og arbeidsledigheten er ikke så høy som først forventet. Man begynner å se ringvirkningen av nedgang i oljepris taxi-, restaurant- og flybransjen, men ennå ikke i varehandel. Også i 2015 var det økning i julehandelen.

-VI kan ikke se at det er så mye negative tall i slutten av 2015 som vi kanskje hadde trodd, sier assisterende banksjef Thorbjørn Thorkildsen i Sparebank 1 SR-bank.

Når det gjelder utsikter for Agder i 2016 så er disse mer usikre og litt mørkere. Flere mener at konsekvensene ikke har slått inn enda. Arbeidsledigheten er spådd opp fra 3,8 til 4,5 prosent. Investeringsvilligheten hos bedrifter er lavere og forventingen om lavere økonomisk utvikling er høyst til stede.

Hvordan er så stemningen blant noen av våre medlemsbedrifter? Næringsforeningen har vært i kontakt med fire medlemsbedrifter i ulike bransjer for å høre om hvordan de ser på framtidsutsiktene.

Og vi stilte dem følgende spørsmål:

  1. 2015 har vært et utforende år for mange bransjer- hvordan tror du din bransje vil utvikle seg i 2016?

  2. Hvordan rigger dere egen bedrift for eventuelle endringer som kommer i 2016?

  3. Hva er din bedrifts største mulighet i 2016?


[caption id="attachment_985" align="alignright" width="293"]FVN_foto_begge_2014SelectionPartner Fra venstre: Frank Amundlien og Stefan Jensen. Foto: Rune Øidne Reinertsen[/caption]

SELECTION PARTNER v/ Frank Amundlien og Stefan Jensen
1. Selection Partner er regionens eneste helspesialiserte lederrekrutteringsselskap. Selv om vi opplevde en viss tilbakegang i fjor, så er antall lederskift relativt stabilt og mindre konjunkturavhengig enn en del andre bransjer, som for eksempel vikar- og bemanningsbransjen. Samtidig er det en fare for at jobbskiftedynamikken også på ledernivå kan dempes dersom økonomien kjølnes med et mer omfattende preg enn vi ser i dag.

2. Vi har en stor markedsandel, selv om vi bare er to partnere i selskapet. Selskapet har en god økonomi og kontrollerbare kostnader. Vi kommer fortsatt til å ha fullt fokus på lederrekruttering og planlegger ingen spesielle endringer. En ting vi kan bli bedre på, er å kommunisere tydeligere til nye oppdragsgivere at vi har dokumentert rekrutteringskompetanse på topp nasjonalt nivå.

3. Selv om regionen er eksponert for oljepris, peker flere arbeidsbarometre på netto optimisme. Til tross for at mange kjenner usikkerhet rundt sin egen jobb, er utvalget i stillinger på Sørlandet meget bra for tiden. Markedet har gitt oss en solid posisjon som lederrekrutterere – og vår største mulighet er fortsatt å vise oss tilliten verdig.

[caption id="attachment_330" align="alignright" width="294"]Terje Jochumsen, driftssjef Gumpengruppen Terje Jochumsen, driftssjef Gumpengruppen[/caption]

GUMPENS AUTO AS v/ Driftssjef Terje Jochumsen:

1. Bilbransjen har hatt et meget godt 2015, og vi er usikre på hvordan 2016 vil bli, men det ser bra ut. Det er stort behov for fornying av bilparken, da den nå er over 10 år i snitt. Nye biler gir mange fordeler med tanke på miljø, men enda viktigere når det gjelder sikkerhet, Ny teknologi gjør også at nye biler gir en langt bedre total økonomi, da de har lavere driftskostnader totalt sett.

Videre gjør et lavt rentenivå sitt til at det aldri har vært rimeligere å kjøpe/eie ny bil i Norge.

Kollektivtrafikkdekningen i Kristiansand gjør også at de aller fleste er avhengig av 1 eller 2 biler for å gjennomføre hverdagen på en fornuftig måte.

2. Vår bedrift rigger seg ikke for et tøffere marked i 2016, men vi følger utviklingen, og er forberedt på at endringer skjer fort når de først kommer, men bransjen vår ser lyst på fremtiden for merkeforhandlere fremover.

3. Mulighetene i 2016 er mange, men for oss er det markeringen av Gumpengruppen sitt 80 års-jubileum som vil stå i fokus.  Vi skal være synlige, og bidra til masse gøy både for kunder og ansatte i 2016! Vi gleder oss!

[caption id="attachment_1004" align="alignright" width="294"]Administrerende direktør LOS Energy, Anders Gaudestad. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien Administrerende direktør LOS Energy, Anders Gaudestad.
Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien[/caption]

LOS ENERGY v/ Administrerende direktør Anders Gaudestad:

1. For alle strømleverandører er utfordringen at marginene på kjerneproduktet svekkes. Det gode med den utfordringen er at vi må skrote gamle forretningsmodeller og tenke nytt.

For LOS Energy som utelukkende jobber mot bedriftsmarkedet er det viktig å tilby mer enn svært konkurransedyktige priser. Heldigvis er vi nå i en posisjon hvor vi er med å utvikle vår bransje og hvordan det tenkes og jobbes mot næringslivet, både på Sørlandet, nasjonalt og i Norden. Stikkord for utviklingen er energiledelse og -styring samt utnyttelse av fleksibiliteten (tilbakesalg) i strømnettet.

2. For et drøyt år siden skilte vi privat- og bedriftssegmentet til LOS organisatorisk og i grafisk uttrykk. Vi har også etablert oss i Sverige og kjøpt en bedrift for å styrke oss på den tekniske siden. Vi har gjort alt dette for å dyrke de to segmentenes egenart enda tydeligere enn før, samtidig som vi har rigget oss for å møte bransjeendringer. Vi føler derfor vi sitter med løsninger som gir oss en god posisjon til å utvikle oss videre og møte både 2016 og årene deretter.

3. Helt grunnleggende for oss er å få våre bedriftskunder til å jobbe for et energieffektivt forbruk, egenproduksjon og tilbakesalg av energi . Det er her de store mulighetene ligger fremover. Det er når vi blir en integrert energipartner med kunden de virkelig store fordelene åpner seg. Det er jo unektelig morsomt å være med å se at våre kunder kan tjene penger på å selge strøm tilbake til markedet.

[caption id="attachment_4815" align="alignright" width="237"]Regiodirektør Syd hos Kruse Smith, Jon Syrtveit. Kilde: www.kruse-smith.no Regiodirektør Syd hos Kruse Smith, Jon Syrtveit. Kilde: www.kruse-smith.no[/caption]

KRUSE SMITH v/ Regiondirektør Sør Jon Syrtveit.

1. Vi tror 2016 blir et utfordrende år. Vi er vant til at det svinger, men 2016 ser ut som vil komme på nedsiden av hva et normalår er.  Bedrifter og private holder igjen på investeringer i slike tider. I tillegg er nyboligsalg  usikkert, og det vil påvirke aktiviteten.

På den positive siden vil veien Arendal - Tvedestrand gi positive ringvirkninger og det samme vil bygging av ny Varoddbro. Men totalt sett blir det et utfordrende år for byggebransjen på Sørlandet.

2. Kruse Smith har gjort noen tilpasninger på kapasitet gjennom 2015 så der er vi allerede i forkant, men man kan aldri utelukke nye runder.  En ting er totalmarkedet, men antall tilbud vi vinner vil være en faktor for hvordan vi rigger bedriften i 2016. Vi lager oss scenarier på utvikling og prøver å være forberedt. Vi har jo flere organisasjoner i Norge og det vi blant annet gjør er å flytte noen ressurser til andre kontorer.

3. De store infrastrukturprosjektene som kommer og posisjonere seg på disse. Være godt forberedt.
facebook