Stig Marthinsen fra EU-kontoret.

Uante muligheter for pengestøtte

25.10.2015 | May Baagøe Broughton
Det er store muligheter for å få støtte fra EU dersom man har den rette ideen, men det er hard konkurranse om midlene.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Næringsforeningen har hatt besøk av daglig leder for Europakontoret på Sørlandet, Stig Marthinsen, som fortalte mer om hvilke muligheter som finnes for sørlandsbedrifter når det gjelder tilskudd fra EU-programmer.

Det er mulig å få mange millioner kroner til prosjekter, men det er viktig at disse bidrar til å løse Europas samfunnsutfordringer.

EU har syv flaggskipsinitiativer, som de vil bruke for snu de utfordringene som finnes i Europa. Mange av de samme områdene har fått stort fokus i Norge:

1.      Digitalsamfunnet

2.      Innovasjon

3.      Utdanning

4.      Klima, energi og mobilitet

5.      Konkurransedyktighet

6.      Sysselsetting og kompetanse

7.      Bekjempe fattigdom

- Man ser at flere av de samme utfordringene som ligger i Europa også finnes i Norge, sier Marthinsen.

- Det er viktig å ha en innovativ idé med internasjonal dimensjon for å komme i posisjon i EUs programmer som gir tilskudd, fortsetter Marthinsen.

Med hjelp fra Sørlandets Europakontor kan man få kjennskap til hvilke muligheter som foreligger og hvordan kommer inn i loopen. Kontoret, som tilbyr gratis tjenester, kan bistå bedrifter med å skaffe relevant bakgrunnsinformasjonen, hjelpe med posisjonering, kartlegge god praksis og veilede under søknadsskrivingen.
facebook