Medlemsnytt

Trym Skeie kjøper Noroff Fagskole og Noroff University College

11.08.2015 | Noroff Fagskole
"Vi har fått en ny og dyktig eier som kan løfte Noroff flere steg videre som privat utdanningsinstitusjon i Norge" sier Lars Erik Torjussen, som vil fortsette som administrerende direktør for Noroff-­?konsernet.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER

Noroff AS solgte i juni sine fire videregående skoler til Akademiet Utdanning Norge AS og selger nå Noroff University College AS, Noroff Fagskole AS og Noroff Drift AS til Trym Skeie sitt nyopprettede selskap Noroff Education AS. Noroff Fagskole har campus i Kristiansand, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, mens Noroff University College har sin campus i Kristiansand.

Samlet omsetning for fagskolen og høyskolen har de siste årene vært rundt 80 MNOK. Til høsten forventes det samlet ca. 850 fulltidsstudenter. Noroff er godt posisjonert for videre vekst med et attraktivt og markedsrettet utdanningstilbud tilrettelagt både for campus og nettbasert undervisning. Noroff har en dynamisk organisasjon med mange dyktige og motiverte undervisningsmedarbeidere. 

Noroff samarbeider med flere store og anerkjente internasjonale universiteter, og har de siste årene utviklet et tett samarbeid med Teesside University i Storbritannia i forbindelse med utviklingen av Noroff University College.

Trym Skeie ser store muligheter i å videreutvikle selskapene som er bygget opp av Finn Mathiesen og hans familie gjennom 28 år. Studieporteføljen innen fagskolen er i dag rettet inn mot IT studier, 3D-­?studier, designstudier og musikk-­?og filmstudier, mens Noroff University College tilbyr unike bachelorgrader innen digital etterforskning og interaktiv media – animasjon og spill. I de nærmeste årene vil studieporteføljen utvides videre innen IT-­? og teknologiorienterte fagområder.

Økt digitalisering som følge av ny IT-­?teknologi og økt industrialisering i lavkostland vil skape store endringer i det norske arbeidsmarkedet. Fremtidige arbeidstakere vil ha stort behov for inngående IT-­?kompetanse, både på fagskole-­? og høyskolenivå.

Mange av Noroffs studenter gjennomfører i dag sin utdanning gjennom nettbaserte studier. Noroff var tidlig ute og har mange års erfaring og god kompetanse på både utvikling og leveranse av nettbaserte studier. Bruk av nettbasert teknologi for å sikre kvalitet og tilgjengelighet i undervisningen, er et viktig element i Noroffs videre strategi. 

Skeie er derfor glad for at Lars Erik Torjussen vil fortsette som administrerende direktør for selskapet. Hans erfaring fra digitaliseringen av mediebransjen vil være meget viktig i den videre utviklingen.

Selskapet vil fortsette å ha sitt hovedkontor i Kristiansand. 

Familien Mathiesen er svært tilfreds med å ha fått på plass en kjøper som fokuserer på kvalitet i utdanning, og som også har tilhørighet til Sørlandsregionen.  

facebook