Fra venstre, Svein Hjorthaug, Hanne Holvik og Torbjørn Hekneby.

Storform lanserer nytt lederprogram

25.09.2015 | Storform AS
Storformprogrammet "Ledelse i endring" er rettet mot deg som ønsker å utvikle deg som leder. Programmet starter i februar 2016 og er praktisk rettet med utgangspunkt i endringsledelse og innføring av kontinuerlig forbedring.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Storform er stolte av å presentere lederprogrammet "Ledelse i endring" for et åpent marked.

- Dagens marked kjennetegnes av at endringene kommer stadig raskere, så raskt at mange ikke rekker å snu virksomheten sin før det er for sent. Evnen til omstilling og kontinuerlig forbedring er avgjørende for at virksomheter skal lykkes, sier Torbjørn Hekneby, partner og en av gründere bak Storform AS.

Hekneby har over 15 års erfaring med ledertrening og prestasjonsutvikling, og han er tydelig på hvor ansvaret ligger. - Å initiere, innføre og organisere omstillings- og forbedringstiltak er et lederansvar, sier han.

Praktisk trening
Et tydelig fokus på praktisk trening skiller Storformprogrammene fra andre lederprogram. Gjennom samlinger både i små og store grupper får deltakerne trene på praktiske ferdigheter som er viktige for å lykkes i lederrollen.

- Å kunne teorien er noe helt annet enn å faktisk utføre den. I våre lederprogram er din personlige utvikling hele tiden i sentrum og vi trener på å ta i bruk effektive verktøy og metoder. For å være i stand til å iverksette og gjennomføre effektive forbedringstiltak i egen virksomhet er øvelse helt nødvendig, forteller Hekneby.

Målet er at deltakerne etter endt program skal værementalt, praktisk og teoretisk rustet til å kunne gjennomføre konkrete endrings- og omstillingstiltak i egen virksomhet.

Faglig sterkt miljø
Gjennom de siste 10 årene har Storform kurset ca. 400 ledere fra hele landet. Storformkonsulentene har lang erfaring fra arbeid med endrings- og omstillingstiltak i flere store nasjonale og internasjonale virksomheter, blant annet NOV, Agder Energi, Statoil, Telenor, Forsvaret og offentlig sektor.

- Vår kompetanse er i spenningsfeltet mellom organisasjonspsykologi og virksomhetsstyring. Faglig tyngde kombinert med praktisk trening og engasjement er det som kjennetegner vårt miljø, sier Hekneby.

I tillegg til Storforms egne konsulenter vil samarbeidspartnere SINTEF, NTNU og advokatfirmaet Deloitte bidra med faglig innhold i lederprogrammet.

Suksessfaktorer
Hekneby mener det er mye å lære av de virksomhetene som lykkes. Han forteller at mange av de som gjør det bra i dag er de som slet mest under finanskrisen i 2008, og viser særlig til prosessindustrien.

- De virksomhetene som lykkes er de som evner å jobbe med kontinuerlig forbedring og motivere de ansatte til å prestere også i en endringsprosess. Disse industriene har forberedt seg på fremtiden. De har innført varige omstillingstiltak som virker og som sikrer arbeidsplasser år etter år, forteller Hekneby.

Sammen med resten av Storformlaget ønsker han ledere i alle typer virksomheter, både mellomledere, prosjektledere og andre medarbeidere med lederansvar velkommen til å ta kontakt for mer informasjon. Påmelding og informasjon om lederprogrammet finner her.
facebook