Ressursgruppen for Søgne og Songdalen er samlet for å drøfte ny strategi for Næringsforeningen. fv.v. Einar Kjetså, Kjetså Eiendom AS, Gerhard Aamodt Aamodt VVS AS, Runar Brøvig, Næringsforeningen, Bjørn Erland, Næringsforeningen, Trine Lohne Trine på Gården, Terje Pettersen OP Skimmer Vessel.

Søgne og Songdalen diskuterer strategi hos Næringsforeningen

29.09.2016 | May Baagøe Broughton
Næringsforeningen samlet ressursgruppen for Søgne og Songdalen for en gjennomgang av foreningens langsiktige mål, som nå er oppe til revidering.
-Næringsforeningen må være en veiviser for bedriftene i regionen, sier Gerhard Aamodt i Aamodt VVS AS . Dere må bli enda bedre på å koble ulike bedrifter med hverandre, for på denne måten å styrke verdiskapningen lokalt og mellom bedriftene i vår region fortsetter Aamot.

Næringsforeningens strategiprosess går snart over i en ny fase, hvor alle innspill skal grupperes, sorteres og etterhvert prioriteres. Før dette skal dog også foreningens styre gå igjennom en lignende workshop som ressursgruppene og hovedsamarbeidspartnerne har vært igjennom. Det som skjer i workshopen er at gruppen først får en gjennomgang av dagens mål, og hva Næringsforeningen har gjort av konkrete aktiviteter på de enkelte mål. Deretter er det en åpen prosess og diskusjon rundt de tre spørsmålene:

  1. Hvilke utfordringer står regionen ovenfor?

  2. Hva bør vårt geografiske nedslagsfelt være?

  3. Hva bør hovedoppgavene til Næringsforeningen være i fremtiden?


Basert på de svar som spilles inn, så vil Næringsforeningen revidere dagens langsiktige mål.

-Vi har fått hundrevis av innspill på spørsmålene vi har stilt næringslivet, våre medlemmer og andre aktører, sier seniorrådgiver Runar Brøvig i Næringsforeningen. Det er gjengangere i innspillene som går på å samle landsdelen, skape møteplasser, samt å tenke klyngedannelse blant bedriftene. Videre er infrastruktur essensielt og meget viktig for de aller fleste. Utover dette, så er det stor variasjon i hva som er viktig for de ulike aktørene. Dette blir det meget spennende og utfordrende å ta tak i for Næringsforeningen fremover, forsetter Brøvig.

-Det er enda tid til å spille inn synspunkter til oss, det er bare å bruke kontaktskjemet under i teksten, eller rett og slett å sende en e-post til oss med deres innspill på de 3 spørsmålene, avslutter Brøvig.

[contact-form-7 id="6748" title="strategi_noGeo"]
facebook

Relaterte saker