Tre av foredragsholderne. F.v: Øyvind Berntsen, Sissel Andersen og Andreas Aase.

Slik gjør vi det hos oss

21.01.2016 | May Baagøe Broughton
Bedriftskultur, økonomi og og kremmerånd var viktige temaer under modul 2 av lederutviklingskurset Bedre Leder i regi av Mentor Partner og Næringsforeningen som ble avholdt på Strand Hotel Fevik 19.januar.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
De tre temaene henger nøye sammen når man ser på hvordan man kan få konkurransefortrinn i forhold til andre bedrifter.

- Alt som er menneskeskapt er kultur. Det være seg overføring av kunnskap, holdninger og verdier via språk, oppdragelse og læring, sa foredragsholder Andreas Aase.

- Kulturen består av både tanker og handlinger. Hva vi sier og hva vi gjør, og av den grunn har vi laget en hverdagsdefinisjon av kulturbegrepet: «Slik gjør vi det hos oss», fortsatte Aase i sitt foredrag.

Og i følge Aase påvirker kultur suksess og omvendt.

[caption id="attachment_4895" align="alignright" width="302"]Deltakerne på modul to av lederutviklingskurset var veldig engasjerte. Deltakerne på modul to av lederutviklingskurset var veldig engasjerte.[/caption]

De 22 deltakerne fra ulike bedrifter fulgte nøye med da Øyvind Berntsen gikk nærmere inn på hvilke faktorer som styrker en bedriftskultur.

Bernsten var veldig klar på at leder i bedriften har en avgjørende rolle i utvikling av en bedriftskultur. Lederen har en posisjon og en rolle som gjør at han eller hun kan sette i gang læringsprosesser hos de ansatte.  Han poengterte at det blant annet er viktig at en leder er tydelig, stiller krav, sørger for at beslutninger blir tatt, informerer og gir tilbakemeldinger for at bedriftskulturen styrkes. Sist, men ikke minst,  er det veldig viktig med god kremmerånd og kostnadsfokus.

Sissel Andersen har lang erfaring som controller og økonomidirektør i flere større bedrifter, blant annet Christianssands Bryggeri, Color Line ASA og Otera AS. Hun var veldig klar på at man må ha oppfølging, kontroll og rapportering på kostnad og inntekt. I følge  Andersen er dette helt vesentlig for å sikre selskapets videre drift, sikre arbeidsplasser, være i stand til å gjennomføre investeringer og gi avkastning til eierne.

Dagen ble avsluttet med en gjennomgang på hvordan man forbedrer resultater. Og i følge Øyvind Bertnsen er svaret på det,  å selge mer og kutte kostnader. Enkelt og greit. Det er her kremmerånden kommer inn. Øyvind Berntsen sine råd var kort og godt å tenke litt ut av boksen, se nærmere på «de store talls lov» og være tøffere i forhandlinger.

Tilbakemeldinger fra flere av deltakerne var entydige om at det er viktig å gjennomføre slike lederkurs lokalt, med lokale deltakere og lokale foredragsholdere.

[caption id="attachment_4897" align="alignleft" width="292"]Alf Håkon Hervold fra Rema Distribusjon Import i Kristiansand. Alf Håkon Hervold fra Rema Distribusjon Import i Kristiansand.[/caption]

Alf Håkon Hervold fra Rema Distribusjon Import  er en av deltakerne på kurset og han hadde følgende kommentar til dagens økt:

- Det er veldig bra at bedrifter i regionen samles til slike kurs som dette. Man bygger nettverk og får ny input på hvordan man kan løse ulike problemstillinger. Det er veldig viktig at Næringsforeningen er med på dette for å sette ting på agendaen.
facebook