Medlemsnytt
Kjetil Abrahamsen i Amesto med Anne Marit Thomassen (midten ) og Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Signerte avtale med Amesto

20.12.2016 | May Baagøe Broughton
16. desember signerte Næringsforeningen i Kristiansandsregionen avtale med Amesto Solutions.
 Hensikten er å effektivisere og profesjonalisere arbeidsprosessene knyttet til foreningens IT- systemer, med spesiell vekt på CRM og marketing.

- Det å skulle være leverandør av en komplett CRM- og marketingplattform for Næringsforeningen, er et flott og spennende oppdrag for oss, sier Kjetil Abrahamsen fra Amesto Solutions.

- Ambisjonen vår er at Næringsforeningen skal være et utstillingsvindu når det gjelder effektiv og lønnsom bruk av våre skybaserte CRM- og marketingløsninger. Foreningen innehar allerede en stor erfaring og kompetanse innen håndtering av ukentlige utsendelser og ikke minst gjennomføring av flere arrangementer hver eneste uke. Løsningen vi sammen skal sette opp, skal altså løse langt mer enn å sende ut julekort og et nyhetsbrev i ny og ne, sier Abrahamsen.

- Vi var «overmodne» for å innføre et nytt og moderne system som kunne gi oss en mer effektiv hverdag. I dag er det slik at vi opererer med flere ulike verktøy, løsninger og databaser som ikke snakker sammen, sier Anita S Dietrichson.

- Dette medfører mye manuelt arbeid, dårlig datakvalitet og databaser om ikke snakker sammen.  Den nye løsningen er helthetlig med integrasjon mellom eksisterende systemer, og vil i tillegg erstatte flere eksisterende systemer. Det vil gi operativ gevinst for oss, og mye bedre kontroll.

Dietrichson ser fram til mer effektive arbeidsprosesser.

- Dette skal sikre bedre oppfølgning og mer fornøyde medlemsbedrifter, automatisere manuelle rutiner og på den måten kanskje frigi tid til å yte enda bedre tjenester for næringslivet i Kristiansandsregionen, poengterer hun.

- I tillegg vil vi kunne kjøre gode statistikker og analyser som vil danne grunnlag for våre prioriteringer på arrangement og aktiviteter vi skal gjøre. Og så er det jo spesielt bra at Kjetil Abrahamsen, som et medlem, og som kjenner oss godt gjennom sin tidligere jobb i Hodejeger Aastveit, blir vår rådgiver og støttespiller i denne prosessen, avslutter Dietrichson.

 

Fakta om Amesto Solusions:

Amesto ble opprettet i 2002 og er et nordisk konsern med 1000 ansatte.

Konsernet driver blant annet med outsourcing av regnskap og lønn gjennom selskapet Amesto AccountHouse og oversettelses- og tolketjenester gjennom selskapet Amesto Translations.

På Sørlandet er selskapet mest kjent for rekruttering og bemanningsselskapet Top Temp og ikke minst Amesto Solutions.

Amesto Solutions er spesialister på forretningssystemer som effektiviserer og automatiserer forretningsprosesser for at små og store bedrifter kan oppnå høyere verdiskapning.
facebook

Relaterte saker