Seks av syv norske bedrifter er ikke markedsorienterte

06.02.2015 | May B. Broughton
Markedsorientering, kundefokus og testing av produktene er de viktigste kriteriene for å lykkes i gründerarbeidet.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
- Gode gründere evner til å realisere ambisjoner gjennom å skape verdier og vokse, dette sa seniorrådgiver i Innovasjon Norge Frode Braadland da han gjestet Generalboligen på ukens fredagslunsj.

Tall viser at tre av ti nyetablerte bedrifter overlevde i fem år (SSB). Markedsoreintering er en kritisk suksessfaktor for å lykkes med innovasjon og vekst. Undersøkelser viser videre at fem av seks bedrifter ikke tenker på kunden i innovasjonsprosessen. Det er derfor Innovasjon Norge er etablert. Alle som driver virksomhet i Agderfylkene kan gjennom Innovasjon Norge få mulighet til finansiering, rådgiving og en rekke tjenester dersom man kommer gjennom med søknaden sin.

Forskning viser, i følge Braadland, at oppstartsbedrifter fornyer Norge, men kun 1,3% av norske bedrifter kvalifiserer som vekstforetak. Disse tallene er hentet fra SSB.  Dermed er det mange som sitter på gode ideer, men som ikke klarer å gjennomføre.

Det viktigste Innovasjon Norge ser etter når en gründer kommer med sine ideer er:

•       Idéen/løsningen representerer noe VESENTLIG NYTT i det markedet du skal inn i og har et markedspotensial.


•       Bedriften har ambisjoner om å VOKSE utover et «levebrødsforetak».


Begge fasene vektlegges når de skal vurdere om en gründerbedrift skal få etablerertilskudd.

Gjennom sine tilskudd ønsker Innovasjon Norge å bistå vekstbedrifter til å ta steget fra idé til marked. Men det er noen viktige prinsipper som Braadland mener ligger til grunn.  –

Den viktigste av dem er at du som gründer må lære så fort som mulig, med minst mulig ressurser, avslutter Braadland.

Fakta fra hjemmesiden til Innovasjon Norge: Vi hjelper deg som skal etablere eller allerede driver virksomhet i Agder-fylkene. Vi tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester.
facebook