SPENN
Daglig leder i USUS, Heidi Sørvig, prosjektleder Kirsti Hjemdahl Mathiesen, tidligere styreleder i Arena USUS, Reidar Fuglestad, og fersk styreleder Knut Dannevig (t.v.).

Reiselivssatsing får skryt

16.06.2016 | Ingrid Michalsen
Næringsklyngen innen reise – kultur og opplevelsesindustrien på Sørlandet, Arena USUS, får skryt i en fersk rapport fra Menon. – En skikkelig fjær i hatten, sier Heidi Sørvig, daglig leder i USUS AS.

artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
- Vi er inne i en spennende tid for reiselivs, kultur- og opplevelsesnæringen på Sørlandet, og det er veldig moro at vi får så gode skussmål i denne rapporten, forteller Sørvig.

Denne våren har virksomheten hun er leder for endret navn fra Visit Sørlandet AS til USUS AS.

- Visit Sørlandet As ble opprettet i 2010, samme år ble næringsklyngen USUS tatt opp i det nasjonale Arena-programmet. Etter fem år er vi modne for nye steg, og det å forene Arena USUS og Visit Sørlandet føles som et naturlig skritt videre, forklarer Sørvig.

120 medlemmer

USUS AS teller nå 120 medlemsbedrifter fra Agder og Telemark. Målet er å vokse til 300. I juni i år blir det klart om de får status som NCE-klynge, som er nivået over Arena-programmet.

- Det har mye å si for midler og videre satsing. Jeg tror vi har gode sjanser, men jeg vet at vi har tøffe konkurrenter, forteller Kirsti Mathiesen Hjemdahl, prosjektleder for USUS og seniorforsker ved Agderforskning.
Det har gitt grunnlag for nye måter å tenke på, og vi høster både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Rapporten fra Menon, gjort på oppdrag fra Innovasjon Norge, er en evaluering av USUS, og er av stor verdi når de nå søker om NCE-status.  Den bygger på intervjuer av medlemmene og ledelsen i klyngen, og trekker fram hvorfor USUS lykkes.

- «Forklaringen på USUS’ suksess er et sterkt fokus på å forankre bedriftenes eierskap til klyngen og tilrettelegging av aktiviteter etter bedriftenes behov. Klyngen har et tydelig felles mål og strategier som fremstår relevant for bedriftene og som oppfordrer til en samlet innsats.», står det i oppsummeringen i rapporten.

- Det som er spesielt hyggelig, er at medlemmene forteller om stor grad av tillit til hverandre. Arena USUS har bidratt til økt samarbeid mellom reiselivsaktørene i regionen, og det er svært positivt. Medlemmene kjenner også et eierskap til USUS, og opplever at de får ny kunnskap og innsikt gjennom det, forteller Mathiesen Hjemdahl.

Håper på NCE-status

Det var hun og Reidar Fuglestad, administrerende direktør i Dyreparken Utvikling, som i sin tid tok initiativet til å opprette USUS.

- Vi så behovet for å samarbeide tettere og lære av hverandre for å skape fremtidens reiseliv. I starten møtte vi motstand, det var mange som ikke hadde tro på dette, men nå ser vi at medlemmene våre er stolte av dette, og landsdelen kan være stolt av dette. Det har gitt grunnlag for nye måter å tenke på, og vi høster både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, forteller Fuglestad, tidligere styreleder i Arena USUS.

I november var Arena USUS invitert til en internasjonal konferanse i Barcelona for å presentere hvordan de jobber på Sørlandet.  I august venter Trentino i Nord-Italia, hvor Heidi Sørvig skal holde en presentasjon om hvordan USUS jobber og resultater og erfaringer de har gjort så langt.

- Hva har suksesskriteriene vært?

- At vi har henvendt oss til de som har villet ta del i dette. Så har vi krevd ytelse av de som har blitt med, og et tredje viktig punkt er at vi samarbeider om ting vi ikke er konkurrenter på, understreker Fuglestad.
facebook

Relaterte saker