Regjeringens boligpolitiske talsmann lover «Extreme Makeover» av byggeforskriftene

26.06.2015 | Anita S. Dietrichson
Da Stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H) besøkte Næringsforeningen i Kristiansandsregionen var det for å involvere og få innspill på byggeforskriftene FØR reglene lages.
Det er et ønske fra regjeringen om at reglene må bli slik at det blir enkelt og forutsigbart, og at man får lyst til å drive i byggebransjen.

Et tyvetalls personer fra bygg- og anleggsbransjen, fra eiendoms- og tilstøtende bransjer var tilstede på møtet som var organisert og initiert av Høyre i Kristiansand.

- Vi skal bygge mer de nærmeste tretti årene enn de forrige hundre, derfor må vi ha en enklere og bedre boligpolicy for å få til dette, sa Kapur i sin innledning. Han sammenlignet overhalingen av regelverket i norsk boligbygging med en «extreme makeover» som er TV3 sitt boligprogram.

Norsk boligpolitikk styres i dag av byggeforskrifter med flere tusen krav. –Statsråd Jan Tore Sanner ønsker at vi skal bygge flere nye og store norske byer, derfor er innspillene her viktige. Hvordan skal vi klare å få til den utviklingen? En god boligpolitikk er vesentlig for å utvikle store og gode byer i Norge.  Kristiansand har en slik ambisjon, derfor er det av avgjørende betydning at forskriftene er mest mulig fleksible.

- I stedet for å lage regler og tre disse ovenfra og ned, må vi høre hva bransjen ønsker, før vi lager reglene.

- Å få parkeringshus under Torvet, slik vedtaket i Kristiansand nylig ble gjort, betyr en stor vitasliering for byen. Vi har sett en rekke gode eksempler på vellykket OPS arbeid (offentlig/privat/samarbeid), og nevnte flere eksempler, sa Høyres ordførerkandidat Harald Furre i sin innledning.

Målet med innspillsmøtet er at når statsråd Jan Tore Sanner kommer med de nye reglene, skal bransjen kjenne igjen innspillene sine.

Innspill fra møtet:

 • Entydige i regelverket (en regel som man skjønner, og at ikke regler går på skjønn fordi man blir forvirret, og politikerne ikke skjønner dette)

 • Funksjonsbaserte ting og ikke-funksjonsbaserte ting

 • Stimulerer den nye tek17, eller bremser den?

 • Man må se de store linjer, ikke detaljer

 • Tilgjengelighet er også et annet ord (løs opp i denne type problemstilling)

 • Hva kan vi gjøre for å finne billig løsning framfor gode løsninger

 • Det skjer innovasjon også i byggebransjen

 • Forskriftene må stimulere til innovasjon

 • Nye boformer hvor man tenker nytt

 • Forskriftene må lages for eiere og brukere

 • Vi er nødt til å bygge rimeligere, vi kan ikke leve med de byggekostnadene vi har i dag

 • I TEK 17 må man klare å finne kombinasjonen grønn økonomi med innovasjon

 • Vi må ha noen forskrifter som gir noen føringer samtidig med at noen skal gjennomføre dette

 • Det må være noen tydelige sluttkrav på hva som skal leveres

 • Stateofthenation scenariet er en god måte å jobbe på http://www.rif.no/media/5486/rif_stateofthenation_2015_lavopploeselig.pdf

 • Krav til klimaskjerm

 • Hvor skal bygget ligge, byggekostnadene, energi og levetidskostnadene sett over 50 år

 • Det blir feil når utviklingskostnadene i et område er høyere enn byggekostnadene


På oppfordring kom Kapur med følgende refleksjoner knyttet til kommunestrukturen:

Folk bor og lever ikke lenger slik kommunegrense er laget. I dag bor man i naturlige bo- og arbeidsmarked som har utviklet seg over tid. Landet trenger flere store byer, fordi disse utgjør vekst- og kraftsenter som skal konkurrere også med utlandet. Vi må bygge landet mere sammen.

I dag handler vi gjerne i en kommune, går på skole i en annen og på kino i en tredje. En mere helthetlig tenking vil være bra. En vekst i en byregion vil bli motoren for en regional utvikling.

 

 

 

 

 
facebook