Rapport fra Houston

08.05.2015 | Ragna Marie Henden
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har stort utbytte av deltakelse på OTC i Houston, sier Ole-Petter Sunde i Næringsforeningen.
Ikke minst var dette en meget god anledning til å bli godt kjent med de av regions bedrifter som var med i delegasjonen. I tillegg opplevde vi dette som viktig i forhold til å se på muligheter for flere krysskoblinger av regionens bedrifter.

Flere av våre foredragsholdere i Houston pekte på nødvendigheten av «cross industry cooperation» - og spesielt i vanskelige tider er det viktig å tenke utenfor boksen og se på alternative løsninger innenfor våre egne produksjoner og bedrifter.

Næringsforeningen ønsker å takke hele Agderdelegasjonen for en usedvanlig hyggelig, nyttig og profesjonell deltakelse i årets OTC delegasjon.  Og, ikke minst viktig å saluttere Øyvind Lyngen Laderud i Kristiansand Kommune og Kenneth Andresen i Vest-Agder Fylkeskommune som med sin deltakelse, koordinering og forberedelse til alle møter og seminarer vi har vært heldige å delta på, sterkt har bidratt til meget vellykkede dager i Texas.

Les mer om Agderdelegasjonen til Houston her
Les mer Reisebrev fra Ole Petter Sunde
Les mer UiA presenterte seg i Houston

 
facebook