Delegasjonen fra Sørlandets Samferdselsløft foran Stortinget: F.v. Regionsjef Reidar Retterholt, NLF, regionsjef Oskar Åsen, MEF, administrerende direktør Anita Dietrichson, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, seniorrådgiver Trond Madsen, NHO Agder , regiondirektør Siri Mathiesen, NHO Agder,
administrerende direktør Siv Wiken, Agder Kollektivtrafikk, Frithjof Ruud, NODEs infrastrukturutvalg og administrerende direktør Tom Bredesen, Skeie Eiendom

Ønsker fortgang i Gartnerløkka-planene

10.05.2016 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Da Sørlandets samferdselsløft (SSL) nylig var på møter i Oslo, var noe av hensikten å legge press for å få løst Gartnerløkka-problematikken.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Sørlandets Samferdselsløft er en samarbeidsgruppe som arbeider for å løfte samferdselen i vår region.

Onsdag 4. mai besøkte en næringslivsdelegasjon med representanter fra NHO Agder, NODE, Norges lastebil-eierforbund (NLF), Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Agder kollektivtrafikk og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) både Vegdirektoratet og Stortinget. Formålet med turen til Vegdirektoratet var primært å styrke egen kunnskap og innsikt i hvordan staten som aktør tenker bymiljøavtaler, sekundært å få avklart hvilket handlingsrom Kristiansand kommune har for å velge virkemidler.

Må prioritere Garnterløkka

-I regionen vår er vi kjent med utfordringer og fremkommelighet knyttet til Gartnerløkka, og et sterkt ønske om å få prioritert opp dette. Det er «Bymiljøavtalen» som skal finansiere denne veien og vi er helt og holdent avhengig av at denne veien prioriteres fram i køen.  Hvis alle gode krefter står sammen, er det en reell mulighet for å få til dette allerede i 2019, sier administrerende direktør i NiKR, Anita S. Dietrichson.

- Da vil også forbedringer knyttet til Bymiljøavtalen og de overordnede politiske føringene om at veksten i persontrafikken skal tas gjennom gang, kollektiv og sykkel, kunne gjennomføres. Dette vil igjen bidra til vekst og næringsutvikling i regionen. Det er også bakgrunnen for at næringslivet på Sørlandet støtter opp om, og er positive til, bymiljøavtalen, fortsetter hun.

Møtte med Grøvan

På Stortinget møtte delegasjonen med stortingsveteran Hans Fredrik Grøvan (KrF), som sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen (tidligere Samferdselskomiteen).

- At næringslivet skal få dobbel rushtidsavgift er vi lite begeistret for, påpekte regionsjef Reidar Retterholt i NLF overfor Grøvan.

- Det er tydelig at målgruppen er personbiler, da er det disse som må «straffes». Poenget er å få ned veksten i personbiltrafikken, og vi vet at yrkesbilene må fram til byen med varer og tjenester, poengterer Retterholt.

-Sammen er vi sterke, og vi ser at når flere gode krefter klarer å samle seg, får vi en styrke som igjen gir gode resultat for regionen.
facebook