Medlemsnytt
Daglig leder og partner i KPMG Sørlandet, Bjørn Halvorsen, er svært fornøyd med avtalen.

Nye Veier inngår avtale med KPMG

17.02.2016 | Ingrid Michalsen
Det statlig eide veiselskapet Nye Veier AS har valgt KPMG som leverandør av regnskaps- og lønnstjenester.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Regjeringen har store ambisjoner for selskapet Nye Veier AS. Selskapet ble etablert i 2015, og har fått ansvaret for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier som binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har uttalt at selskapet er en viktig del av regjeringens arbeid for å realisere flere veiprosjekter bedre, raskere og billigere. Leder for KPMG Sørlandet, Bjørn Halvorsen, er derfor svært fornøyd med at KPMG nå har fått ansvaret med å levere lønns- og regnskapstjenester til dette viktige prosjektet.

– Dette er et strategisk viktig oppdrag for KPMG, og vi er utrolig glade for at Nye Veier AS har valgt KPMG som sin foretrukne samarbeidspartner på disse tjenestene, sier han.

Regjeringen satser stort på infrastruktur, og målet er et moderne samferdselsnett på nivå med land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med. Det skal skje blant annet gjennom å legge til rette for effektiv utbygging, drift og vedlikehold av riksveinettet. Dette stemmer godt med KPMGs tanker om hvordan gode rutiner og systemer på økonomisiden kan støtte opp under moderne organisasjoner og hvordan digitalisering gjør økonomifunksjonen mer effektive.

– KPMG er blant de aller fremste når det gjelder å lede norske private og offentlige virksomheter gjennom den digitale transformasjonen som kreves for å etablere en fremtidsrettet og effektiv økonomifunksjon. Vi kobler noen av verdens beste økonomisystemer sammen med våre erfaringer om beste praksis, og i sum vil dette gi Nye Veier en effektiv og digitalisert økonomistyring i ypperste klasse, sier Jørn Ryen, leder av KPMGs økonomi- og regnskapssatsing på Sørlandet.

Fakta om KPMG:

KPMG er et globalt nettverk med selskaper som leverer profesjonelle tjenester innenfor revisjon, regnskap, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus. KPMG har 162.000 ansatte i 155 land og i KPMG Norge er det cirka 1000 ansatte fordelt på 26 kontorer. Økonomer, revisorer, jurister, ingeniører, strateger og spesialister jobber side om side for å levere fremtidsrettede og innovative prosjekter som skaper verdi for oppdragsgivere i privat og offentlig sektor.
facebook