Nytt om navn

Ny senioranalytiker til Oxford Research

13.09.2016 | May Baagøe Broughton
Fra 1. september 2016 er Elisabeth ansatt som senioranalytiker i Oxford Research.
Phd Elisabeth Sørfjorddal Hauge er en erfaren dame som i en årrekke har arbeidet med prosjekter innen entreprenørskap, regionalutvikling og kulturpolitikk i Agderforskning.

Hun fortsetter også i sin stilling som postdoc ved Universitetet i Agder ved siden av sin stiling i Oxford Research.
facebook

Relaterte saker