Medlemsnytt

Ny energi til NorgesGruppen

04.01.2016 | LOS Energy
NorgesGruppen har tegnet avtale om strømleveranser med LOS Energy. Avtalen løper over tre år med oppstart 1. januar 2016. Ut fra leveransens omfang og tilleggstjenester beregner LOS Energy årlig verdi til å ligge i overkant av 200 millioner kroner.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Avtalen omfatter 1600 utsalgssteder med et årlig forbruk på 730 gigawattimer (GWh) fordelt på ca. 1850 målepunkter. Størrelsen tilsvarer forbruket til ca. 45 000 husholdninger med et snittforbruk på 16 000 kWh årlig. Dette er ca. et års strømforbruk i en kommune på størrelse med Bærum.

Energitjenester
I kontrakten ligger foruten strømleveranse, også mulighet for viderefakturering av nettleie samt energi- og effektstyring. Kontrakten omfatter videre en opsjon på at NorgesGruppens planlagte vindkraftproduksjon anmeldes og avregnes via LOS Energy.

Styrkes som energipartner
– Vi er selvsagt svært godt fornøyd med at en så stor aktør som NorgesGruppen velger oss. Det styrker vår posisjon som en attraktiv energipartner,sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS.

NorgesGruppen har som langsiktig ambisjon å bli klimanøytral. For å oppnå dette må konsernet i økende grad satse på fornybar energiproduksjon.

– NorgesGruppen representerer en forretningstankegang som er innovativ og svært interessant. Fremover vil vi se stadig flere bedrifter som ønsker klimanøytralitet og tilbakesalg av kraft. Det er helt i tråd med vår strategi om å være bedriftenes partner for fremtidens energiløsninger, avslutter Gaudestad.

Fakta om NorgesGruppen:
•1 768 dagligvarebutikker over hele landet
•800 kiosker og utsalg
•Butikker i 367 av 430 norske kommuner
•950 butikker drives av selvstendige kjøpmenn
•38 000 ansatte er tilknyttet NorgesGruppen
•Forhandler med 150 leverandører hvert år
facebook