Nytt om navn

Ny assisterende universitetsdirektør

29.09.2015 | Paal Pedersen, Universitetet i Agder
Solveig Roland Svendsberget (44) er tilsatt som ny assisterende universitetsdirektør. Hun kommer fra stillingen som kemner for kristiansandsregionen.
Roland Svendsberget er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har siden 2007 vært kemner for kristiansandsregionen, og hun er i tillegg nestleder i hovedstyret for Diakonhjemmet i Oslo. Hun har tidligere blant annet vært avdelingsleder for Aktiv Kapital Nordic.

- Jeg ser veldig frem til å bli en del av Universitetet i Agder. Det er en stor, variert og spennende virksomhet som er helt avgjørende for utviklingen i vår region. Innovasjon og bygging av gode kompetansemiljøer er noe jeg er opptatt av, så jeg mener jeg kan bidra til den videre utviklingen av universitetet, sier Roland Svendsberget.

Selv om hun har bakgrunn som kemner, så har den nye assisterende direktøren også erfaring med UH-sektoren.

- De siste syv årene har jeg vært medlemsnytt,aktuelt av hovedstyret for Diakonhjemmet i Oslo, og jeg har der erfart at mange av styresakene er forbausende like de jeg står overfor i mitt daglige virke som kemner. Statlige styringssystem og finansiering, utfordringer med for liten nasjonal samhandling i digitaliseringsløsninger, ledelse av kompetansearbeidsplasser og økende omstillingstakt er eksempler dette. Den siste tiden har vi i tillegg jobbet med å fusjonere fire høyskoler, så jeg kjenner mange av problemstillingene sektoren arbeider med, fortsetter hun.

En av hennes hovedinteresser er musikk.

- Jeg er engasjert i musikk og har i mange år sunget i kor, og jeg har også hatt en del solistoppdrag i forbindelse med dette. I tillegg er jeg gift med en fiolinist i Kristiansand Symfoniorkester. Men min datter på 14 år er nok betydelig mer kjent enn meg, hun har de siste årene hatt rollen som «Sunniva» i Kaptein Sabeltann og deltatt i oppsetninger i Kilden som «Les Misérables» og «Reisen til Julestjernen». Så musikk er noe min familie og jeg bruker mye tid på, sier Roland Svendsberget.

Solveig Roland Svendsberget vil tiltre sin nye stilling som assisterende universitetsdirektør ved Universitetet i Agder fra årsskifte
facebook