Over 50 personer tok turen til informasjonsmøte om K5 og næringslivet på kommunehuset i Birkenes tirsdag. Foran til høyre sitter Lillesand-ordfører Arne Thomassen (H).

Næringslivet i Birkenes positive til K5

27.04.2016 | Ingrid Michalsen
Det var godt oppmøte og høy temperatur under informasjonsmøte om K5 i Birkenes tirsdag. Flere bedriftsledere i kommunen var invitert til å snakke om hva de tenkte om sammenslåingen.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
- Dette med kommunesammenslåing er ikke noe nytt. Det er klare politiske signaler som både denne og forrige regjering har initiert. Derfor mener jeg det er positivt at K5-kommunene har tatt dette på alvor og setter seg i førersetet for å tilrettelegge for en best mulig prosess ved en fremtidig sammenslåing, sier Tone Foss By, daglig leder i Foss Fabrikker AS.

Hun var en av fire representanter fra næringslivet i Birkenes som holdt innlegg på informasjonsmøtet i regi av Birkenes Næringsforum tirsdag kveld. Møtet ble åpnet med innlegg av nyvalgt styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Jan Willy Føreland.

- Nå har Aust-Agder fylkesting sagt ja til å forhandle om ett fylke. Da er kommunereform neste naturlige skritt. For hva handler dette om? Jo, det handler om å rigge seg for framtiden og bli en sterkere og mer slagkraftig region, der vi kan levere gode tjenester til innbyggerne, forutsigbare rammebetingelse for næringslivet, effektive prosesser og større grad av fleksibilitet og økonomiske muskler, påpeker Føreland.

Kristiansand-ordfører Harald Furre understreket viktigheten av å øke kapasiteten for næringsutvikling, og mener skeptikerne bør stille seg følgende kontrollspørsmål:

- Vil vi tilbake til 60-tallets grenser, hvor Kristiansand var delt opp i flere kommuner? spør Furre.

Hva med lokaldemokratiet?

To av lokalpolitikerne i Birkenes, Anders Kylland (Sp) og Linda Hye (Ap), er imidlertid ikke helt overbevist, og uttrykte tvil til K5-prosjektet.

- Dette handler om lokaldemokrati, og det å kunne gå inn til ordføreren å ta seg en kaffe, eller å riste ham litt når det måtte trenges, det er noe jeg setter pris på å kunne gjøre. Denne nærheten til politisk ledelse er viktig for et lokalsamfunn, uttaler Kylland.

- Er størrelse nødvendigvis ensbetydende med bedre og mer likeverdige tjenester?, undrer Hye.

- Tenke langsiktig

Men til tross for noe skepsis, var tonen fra det lokale næringslivet gjennomgående positiv på møtet. I tillegg til Tone Foss By, holdt styreleder Per Erik Stoveland i Smartskog AS, Heine Østby, daglig leder ved 3B Fibreglass, daglig leder av Marikken, Maria Håkedal Tveite, og daglig leder ved Røyland Gård, Gunnar Sagstuen, innlegg.

- For meg handler det om å tenke langsiktig og helhetlig. Vi har alt å vinne på at vi som region tenker samhandling på tvers av kommunegrensene. For oss i 3B har det mye å si hvordan havneutviklingen i Kristiansand blir, eller i Lillesand, påpekte Heine Østby i 3B Fibreglass.

- Selv bor jeg i Arendal, jeg kommer fra Nord-Norge og har bodd på Vestlandet. Når dere her på Sørlandet snakker om avstander mellom for eksempel Kristiansand og Lillesand eller Arendal, så blir det litt rart. Det er jo ingenting! Det er korte avstander mellom alt her nede, det gjør det enkelt å samhandle tettere, mente Østby.
facebook