Fra venstre: Trond Are Gjone daglig leder Lillesand Vekst, Knut Dannevig styreleder Lillesand Vekst, Harald Erlandsen daglig leder Grimstad Næringsforening, Morten Haakstad, daglig leder Arendal Næringsforening, Jan Willy Føreland styreleder Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og foran Sidsel Pettersen styreleder Arendal Næringsforening.

Næringsforeningene på Sørlandet inngår samarbeid

05.01.2017 | Ingrid Michalsen
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) ønsker å samle næringsforeningene på Sørlandet for å få større gjennomslag.
- Vi må få inn tyngde og samhandling, spesielt på næringslivssaker som er viktige for regionen vår, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i NiKR.
artikkelen fortsetter under annonsen
Aksell
- Flere av våre medlemmer har uttalt at vi må samle næringsforeningene på Sørlandet. Det er for mange av dem, og arbeidet i de enkelte foreningene blir for fragmentert. En koordinering av arbeidet vil effektivisere dette og gjøre at vi får «større trøkk», sier Dietrichson.

Med dette som utgangspunkt har næringsforeningene i Kristiansandsregionen og Grimstad tatt initiativ til å samle foreningene på Sørlandet, i første omgang fra Kristiansand og østover (Lillesand, Grimstad og Arendal), men invitasjonen vil også komme til foreningene vest i vestfylket.

- Gjennom struktur, fakta og analyser vil foreningene bidra til å få opp kompetansen om viktigheten av næringslivet som verdiskaper. Både overfor UiA, fylkeskommunene og Sørlandsbenken på Stortinget.

Utfordrer UiA


Næringsforeningene vil prioritere å jobbe med to ting i 2017: Samarbeidet mellom næringslivet og UiA og fylkesreformen.

- Vi vil utfordre UiA på enda mer aktivt samarbeid med næringslivet. Vi vet at det er utstrakt samarbeid mellom deler av universitetet og deler av næringslivet, sier styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Jan Willy Føreland.

- Vi vet også at det pågår mindre og større prosjekt hvor næringslivet blir invitert inn for å delta, som i Universitetsmeldingen, masteroppgaver og UiA nyskaping. Vi ønsker å bruke studentene mer, vi vil at UiA skal være et attraktivt studiested, vi ønsker at det skal fortsette å være populært å jobbe der. UiA er en av de viktigste kompetansearbeidsplassene på Sørlandet. Og vi har som mål å beholde kompetansen også i andre bransjer på Sørlandet. Når det er sagt vil vi utfordre UiA på, i første omgang, å få en gjennomgang av strategien som omhandler næringslivssamarbeidet. Deretter bør vi sette oss noen mål, og sørge for å gjennomføre dette, understreker Føreland.

Posisjonere næringslivet


I tillegg ser næringsforeningene klare fordeler i å posisjonere seg før fylkessammenslåingen.

- Der er vi spesielt opptatt av næringsarbeidet i fylket, og hvilken posisjon det skal ha i framtiden, sier Anita S. Dietrichson.

- Det hadde vært flott om vi kunne fått til en god involvering, og et godt eierskap til det nye fylket, og vi er på tilbudssiden når det gjelder å lage workshop med næringslivet som kan danne grunnlag for en «framoverlent» og attraktiv fylkesadministrasjon, poengterer Dietrichson videre.

Næringsforeningene har også blitt enige om å arrangere felles møter med Sørlandsbenken i Oslo.

- Målet er å få fram fakta og analyser om Sørlandet og bidra til å spille våre lokale stortingspolitikere gode. Stortingspolitikerne trenger alle gode argumenter vi kan komme med for å fremme landsdelen. Vi ønsker å holde et høyt politisk trykk på våre viktigste næringspolitiske saker, og der står vi mye sterkere samlet. Vi vil derfor også ta et initiativ overfor NHO Agder på dette området.
facebook

Relaterte saker