Hvor mye av gateparkeringen kan fjernes når det nye parkeringanlegget under Torvet åpnes? Og hva kan gjøres med byrommet for å gjøre det mer attraktivt?

Nå skal Gatebruksplanen vedtas

24.05.2017 | Illustrasjoner: Maria Stenstø/Kristiansand kommune
Det nye parkeringsanlegget under Torvet har utløst en god diskusjon om hvordan vi skal tenke nytt om byrom og gateparkering. 21. juni skal bystyret i Kristiansand vedta ny Gatebruksplan.
artikkelen fortsetter under annonsen
Aksell
Kristiansand kommune har hatt et prosjekt for å utrede dette, ledet av Anne Lislevand.

[caption id="attachment_9660" align="alignright" width="401"] Børsparken og området rundt har mye potensiale til å bli en samlingsplass i Kvadraturen. Området har gode solforhold og utsikt mot havet. [/caption]

Etter runder med høringsuttalelser og innspill, skal bystyret i Kristiansand vedta ny Gatebruksplanen 21. juni i år.

- Vi har blitt godt involvert i prosjektet, og både Gårdeierforeningen, Kvadraturforeningen og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har blitt invitert med i prosessen, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Endre vaner

Prosjektleder fra Kristiansand kommune, Anne Lislevand, presiserte tidlig i prosessen at den nye Gatebruksplanen ikke handlet om å gjøre Kvadraturen utilgjengelig for biler.

 – Det er fortsatt behov for at biler skal komme seg inn til Kvadraturen, men de handlende må venne seg til å kjøre inn til et parkeringsanlegg, og ikke kjøre rundt og lete etter parkeringsplass rett utenfor butikken, presiserte Lislevand i et oppstartsmøte med Gårdeierforeningen, Kvadraturforeningen og Næringsforeningen i april i fjor.

- Kommunen vil legge til rette for byrommet, og næringslivet må fylle det, sa Lislevand videre.

[caption id="attachment_9661" align="alignright" width="362"] Illustrasjonen skisserer gaten ned fra Markens som gågate/shared space, og utenfor Handelens Hus er det tilrettelagt for et lite amfi og rom for lek.    [/caption]

 

Fjerner gateparkering

Rådmann i Kristiansand, Tor Sommerseth, skriver følgende i sin innstilling til Bystyremøtet 21. juni:

«Et levende bysentrum gjør en by verd å oppholde seg i, mens få ting er så trist og ødeleggende for en by som et «dødt» bysentrum. Skal Kristiansand være en attraktiv by å bo, jobbe, handle og leve i, må Kvadraturen by på opplevelser, mangfold og rom for utfoldelse. Folk må oppleve både at det er en grunn til å være i Kvadraturen, at det er trivelig å være der, og at det er mulig å komme seg dit.»

- Hensikten med planforslaget er å vise at parkeringsplasser som eksisterer i dag kan erstattes med attraktive og trivelige tiltak. Samtidig er det intet ønske om å stoppe bilene inn til sentrum, vi har behov for både ambulanse og varetransport, sier Dietrichson.

Tenke nytt

-  Vi må bare trene oss på å tenke annerledes når det gjelder parkering. Færre gateparkeringsplasser gir mindre kjøring i gatene, mindre støv, støy og utrygghet, og dermed et mye hyggeligere miljø å oppholde seg i. Å fortsatt tro at vi kan parkere rett utenfor døren til butikken, er en tanke vi like godt kan legge fra oss først som sist. Snart åpner Torvparkeringen, og det gir en unik mulighet til å endre på våre vaner, poengterer Dietrichson videre, som berømmer Kristiansand kommune for god involvering.  - Det sikrer kvalitet og eierskap til planene.

Her kan du lese saksdokumentene hos Kristiansand kommune: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krs/AgendaItems/Details/15006500

[caption id="attachment_9665" align="alignleft" width="392"] Holbergsgate er en fast rute for mange som skal til skolen. Går det an å gjøre noe mer spennende ut a byrommet her? [/caption]

[caption id="attachment_9664" align="alignleft" width="391"] Skissen fremstiller ett felles gategulv i hele Holbergsgate. Det er grønne trær som kan lekes i, og rom for lek langs hele ruten. Biler vil kjøre på myke trafikanters premisser. [/caption]
facebook

Relaterte saker