Medlemsnytt
Torunn Sandvann (V), Tore Askildsen (KrF), Ingunn Foss (H), Repr fra Sørlandets Kunstmuseum, Audun Myhre (Stiftelsen Arkivet)

Mottar ekstra midler til utvikling av ny utstilling

12.02.2016 | May Baagøe Broughton
Stiftelsen Arkivet er i dag tildelt kr 143.750,- i gaveforsterkningmidler fra Kulturdepartementet.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
I en pressemelding fra Stiftelsen Arkivet kan man lese at «pengegaver til kunst- og kulturvirksomheter*, hjemmehørende og som har sitt virke i Norge, utløser en statlig gaveforsterkning til mottakeren på normalt 25 prosent av gavebeløp som er mottatt av private givere.»

Basert på tidligere gaver fra Spareskillingfondet, Sparebanken Sør og Fritt Ord – mottar Stiftelsen Arkivet i dag ekstra midler til utvikling av ny utstilling "Brennpunkt Arkivet".

- Dette gjør at vi kan ferdigstille utstillingen slik vi ønsker frem mot åpningen 9. april uttaler direktør Audun Myhre.

Deler av utstillingen i Gestapo-kjelleren har stått mer eller mindre uforandret siden åpningen i 2001. Det bærer den preg av, og Stiftelsen Arkivet er inne i en prosess hvor mye av de eksisterende utstillingslokalene i løpet av dette skoleåret vil bli byttet ut.

- 9. april 2016 er datoen for utstillingsåpning av Brennpunkt Arkivet, og vi håper og tror at de museale grepene som gjøres i denne prosessen, vil være med å løfte besøkendes opplevelse av kjelleren til et helt nytt nivå. Innovative løsninger og forskningsbasert innhold vil prege den nye utstillingen, og vi gleder oss til å presentere Brennpunkt Arkivet for tusenvis av elever og andre besøkende i årene som kommer, avslutter Myhre.
facebook