Jan Willy Føreland gleder seg til å ta fatt på oppgaven som ny styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Møt næringsforeningens nye styreleder

22.04.2016 | Ingrid Michalsen
Jan Willy Føreland er glad, stolt og spent idet han trer i vervet som ny styreleder for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Og den nye styrelederen har klare og tydelige ambisjoner.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
- Næringsforeningen har en utrolig viktig rolle som motor og drivkraft for utvikling i regionen. De store spørsmålene, og som må ligge til grunn for alt vi jobber med, er: Hvordan kan vi ruste regionen for å best møte morgendagens utfordringer, og hvordan kan vi sikre vekst og tilflytting til regionen? , sier Jan Willy Føreland, nyvalgt styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR).

Han høstet stor applaus under generalforsamlingen i NiKR 21. april etter å ha blitt valgt som styreleder. Føreland kjenner foreningen godt, ikke minst gjennom arbeidet sitt i ressursgruppen innen infrastruktur og byutvikling.

- Jeg er stolt over næringsforeningen og det arbeidet foreningen gjør. Det fremstår som en moderne organisasjon som har en bredde i tankegangen, fra å jobbe med mangfold og likestilling , til det grønne skiftet og kommunesammenslåing. Foreningen har blitt en viktig stemme som blir lyttet til, og som er en sentral møteplass for medlemmene sine, påpeker Føreland.

Han viser også til at Kristiansand kommune og NiKR har en viktig rolle overfor hverandre.

- Det er gledelig å se at kommunen er så tydelige på at de vil bruke næringsforeningen som dialogpart. Men det forplikter. Vi må både være gode til å lytte til det næringslivet, og den enkelte bedrift, er opptatt av, slik at det kan formidles videre til politisk ledelse, men vi må også mene noe. Og når vi mener noe, så fordrer det at vi kjenner våre medlemsbedrifter og deres behov godt, forklarer Føreland.

- Hva er det viktigste å mene noe framover?

- Et av våre mål er å gjøre regionen mer attraktiv, og da handler mye om å tiltrekke, og beholde, kompetanse på Sørlandet. Der er vi i knallhard konkurranse med andre regioner, og som region er vi bare den niende største i Norge. Da sier det seg selv at vi har alt å tjene på å bli større.

- Altså kommunesammenslåing?

- Ja. For å få best mulig tjenester, mest mulig attraktive tilbud for våre innbyggere, og være best mulig rustet i konkurranse med de andre regionene, så er K5 utvilsomt den riktige veien å gå. Jeg håper virkelig vi får det til. Men går det ikke, så må vi dra nytte av det samarbeidet vi allerede har, og jobbe for et tettere og mer forpliktende samarbeid framover.

- Er det andre saker som opptar deg?

- Flere, men en av de tingene jeg vil trekke fram er at vi må tenke kollektivtrafikk. I en by og storby, som vi vil være, så må infrastrukturen være på plass. Nå er det kun ni prosent i byen som reiser kollektivt. Å få til et godt busstilbud som kan være en reell konkurrent til biltrafikken, er viktig.
facebook