Mange medlemmer var på plass under årets siste fredagslunsj i 2015.

Medlemsbedriftene fornøyde med Næringsforeningen

24.05.2016 | Ole-Petter Sunde
Gjennom flere år har Næringsforeningen gjennomført tilfredshetsundersøkelse blant sine medlemmer. Resultatene viser at medlemsbedriftene blir stadig mer fornøyde med den jobben Næringsforeningen gjør.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
-  Hensikten med den årlige medlemsundersøkelsen er å sjekke ut at våre prioriterte oppgaver er i tråd med det som våre medlemsbedrifter vil vi skal prioritere.  Vi ønsker at undersøkelsen skal gi oss svar på om vi jobber med de riktige oppgavene med tanke på medlemmenes behov, sier administrerende direktør, Anita S. Dietrichson.

- Vi scorer bra på mange av de store og høyt prioriterte oppgavene våre, samtidig som vi kan bli bedre på andre områder. Det er selvsagt alltid rom for forbedringer, fortsetter Dietrichson.

Her er noen av hovedfunnene i undersøkelsen:

  • De fleste bedriftene har vært medlem av Næringsforeningen i mer enn tre år. De fleste medlemsbedrifter har et langvarig og langsiktig medlemskap.

  • De aller fleste medlemsbedriftene har under 50 ansatte og 85 % av alle bedriftene har adresse i Kristiansand.

  • De aller fleste bedriftene er medlemmer av Næringsforeningen på grunn av nettverket vi tilbyr samt mulighetene til å delta på foreningens arrangementer og konferanser. Nesten 90 % av de forespurte uttrykker god tilfredshet med de arrangementer som vi tilbyr og den jobben som Næringsforeningen gjør. Også på det næringspolitiske arbeidet scorer vi godt, men her har vi fremdeles en mulighet til å forbedre vår innsats.

  • De aller fleste respondentene opplever også Næringsforeningen som svært synlig i regionen.

  • Næringslivsmagasinet SPENN scorer også godt. Magasinet tilbyr leserne innsiktsfulle saker, og hvert nummer leses av rundt 16000 personer.

  • Næringsforeningen har 10 fokusområder for 2016. Undersøkelsen viser at våre områder harmonerer godt med respondentenes mening, og her er det tydelig at prioriteringen av noen av våre oppgaver er viktig for medlemsbedriftene.


- Det er viktig for Næringsforeningen å jobbe strategisk med de prioriteringer som våre medlemsbedrifter er opptatt av.  Derfor vil vi også i fremtiden fortsette med våre medlemsundersøkelser og oppfordrer samtid våre medlemsbedrifter til å gi oss innspill på innsatsen vår, gjerne også på forbedringsområder, avslutter Dietrichson.
facebook

Relaterte saker