Kristin Berthelsen fra Active People forteller om hvordan man kan samle Sørlandet

Lag en tenketank og få med de unge

30.01.2015 | May B. Lindseth
- Unge mennesker er utradisjonelle og frie i tanken, derfor kan de bidra inn til fornyelse og samtidig ivareta den kompetansen som landsdelen allerede har tilegnet seg.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Det bør etableres et prosjekt #Sørlandet med ett mandat: Sørlandet Innovate. Her bør e

Det sa Kristin Berthelsen, partner og bedriftsrådgiver i Active People under sitt foredrag på Næringsforeningens fredagslunsj. Hun ble utfordret på temaet «Hvordan samle Sørlandet».

Bakgrunnen for forslaget til Berthelsen er at det bør være én stemme som taler Sørlandets sak. Hun nevnte flere organisasjoner som på tvers jobber med samme saker. Hun nevnte blant annet NHO, NODE, Eyde og Næringsforeninger.

- Alle interesseorganisasjonene har veldig gode intensjoner, men det blir for mange stemmer og for liten kraft, sier Berthelsen.

I oppstarten ser hun for seg at det dannes fire «tenketanker» på ulike geografiske områder hvor alle blir invitert inn. Materiet som kommer ut av disse tenketankene skal være et oppstartsdokument til Sørlandet Innovate.

Et annet poeng som Kristin Berthelsen poengterer er at det bør være med personer under 25 år i dette prosjektet.

- Det er på mange måter en gammeldags tenkemåte her på Sørlandet. Det er viktig å få inn noen som tenker nytt i egenskap av å være ung. I tillegg er det selvfølgelig en fordel at de har vært ute av regionen for å få impulser, sier Berthelsen.

Foredragsholderen har også to andre forslag til tiltak for hvordan man kan samle Sørlandet.

  • Virkemiddelapparatet må samle ressurser og satse på det som gir arbeidsplasser

  • Det må satses på enda tyngre utvikling av ny teknologi. Dette forutsetter et forsterket samarbeid mellom akademia og næringsliv

facebook