SPENN

Kultur og Næring

20.04.2015 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Regjeringen vil at den private andelen av finansieringen av norsk kulturliv skal øke vesentlig de neste årene.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Selv om solid offentlig finansiering  fortsatt vil være basisen for norsk kulturliv, bør ikke det offentlige ha ansvaret for å finansiere kulturlivet alene, sier nærings­ minister Monica Mæland. Vi trenger at flere satser på kultur både som et objekt for gaver og sponsing, men også som et spennende næringsområde. Tilgang på flere finansieringskilder vil gjøre kulturlivet sterkere og mer uavhengig. Private penger – over hele landet – bidrar til maktspredning, til at flere stemmer blir hørt og til at flere ideer får sjansen til å bli virkelighet, sier hun.

To gode eksempler fra Oslo hvor dette har skjedd er der hvor 12 000 kvadratmeter banklokaler omgjøres til et hus for kulturentreprenører, uavhengige kulturprodusenter og samfunnsinnovatører finansiert gjennom Sparebank­ stiftelsen DNB. Et annet eksempel initiativet til Christian Ringnes knyttet til Ekebergparken.

Næringsforeningen ønsker oppmerksomhet og kunnskap om kultur som næring. Vi ønsker å belyse ulike sider ved kulturnæringenes virksomheter og gi faglig innsikt og interessante eksempler på ulike veier mot levedyktige kulturnæringer, derfor arrangeres Kildenkonferansen.
facebook