Vindpark til havs. Foto fra Pixabay.com

Kristiansand og Stavanger støtter hverandre

28.04.2016 | May Baagøe Broughton
20 milliarder kroner skal investeres i grønn teknologi gjennom opprettelsen av et statlig investeringsfond, Fornybar AS. Kristiansand støtter Stavanger i lokaliseringsspørsmålet for fondet, mens Stavanger støtter Kristiansand i hvordan innrettingen til fondet bør være. På denne måten vil næringslivet i Kristiansandsregionen ha gode muligheter til å få investeringer fra fondet.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Næringsforeningens medlemmer har kommet med innspill på hva som vil være viktig for det kommende fondet, Fornybar AS. Fondet skal på sikt få en forvaltningskapital på hele 20 milliarder kroner.

– Våre medlemmer har gitt gode og sterke tilbakemeldinger på hvordan fondet bør innrettes.  Disse synspunktene bringes nå videre til Stortinget og Olje og energidepartementet hvor det jobbes med å legge rammene for opprettelsen av fondet, sier Anita S. Dietrichson, adm.dir i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Det er gledelig at Kristiansand og Stavanger nå har funnet sammen og støtter hverandre i denne saken, fortsetter Dietrichson.

Det har tidligere vært gjennomført et dialogmøte mellom Kristiansand kommune og Næringsforeningen, samt andre organisasjoner, der både mandat, innretning og lokalisering ble diskutert.

– De mulige investeringsområdene som har vært viktige for våre medlemmer er blant annet klimavennlige industriprosesser og teknologioverføring fra olje og gassindustrien til nye og ulike typer havteknologi, sier Runar Brøvig, seniorrådgiver i Næringsforeningen. En satsing på hydrogen, batteriteknolog, solenergi og treindustrien er andre viktige innspill, fortsetter Brøvig.

Les mer om saken i "Vil ha fornybarmidler til Sørlandet", og på Kristiansand Kommune sin nettside.
facebook