Medlemsnytt
Illustrasjonsfoto

Kraftprisene deler Europa i to

02.02.2017 | May Baagøe Broughton
Vinter på kontinentet og vår i Norden gir store europeiske prisforskjeller på strøm. Tyskerne betalte 75 prosent mer enn oss i januar.
Engrosprisen på strøm i Kristiansand havnet i januar på 27,27 øre/kWh, noe som er høyere enn januar fra de to foregående årene. Men ser vi på snittprisen for januar de siste ti årene, er bildet annerledes: Da ligger januar 2017 hele 16 prosent lavere enn snittet.

I Norden er prisforskjellen størst mellom Nord-Norge (som har lavest pris i januar) og Sør-Sverige (som har høyest pris i januar). Her utgjør prisforskjellen nær 30 prosent. Det er likevel beskjedent mot forskjellen på Norden og naboene i sør

Ser vi på forskjellen mellom Norden og våre naboland, hadde Tyskland 75 prosent høyere pris enn oss i januar. Franskmennene måtte ut med halvannen ganger så mye for strømmen som oss i nord.

Kaldt og lite vind
Forklaringen finner vi på gradestokker og vindmålere: Mens det har vært uvanlig kaldt og nærmest vindstille i Tyskland, har stormene som raste i Nord-Norge dratt med seg mild luft fra sør og gitt uvanlig høye temperaturer i Norden.

I Tyskland betød lite vind at vindkraftproduksjonen ble lav i januar, mens lave temperaturer skapte høyere etterspørsel etter strøm. Begge deler skyver energiprisene oppover. Samtidig har både Tyskland og Frankrike hatt redusert kjernekraftproduksjon. Dette har økt etterspørselen etter kullkraft og gass, som igjen bidrar til at prisene stiger.

I Norden har bildet vært nærmest motsatt: Milde temperaturer gjør at hjem og arbeidsplasser bruker mindre strøm til oppvarming. Samtidig sørger mildværet for snøsmelting, som gjør at elvekraftverkene produserer mer strøm. Mye vind betyr mer vindkraft i Sverige og Danmark, og i sum betyr dette at Norden produserer mer strøm enn vi har behov for. Dette overskuddet blir eksportert til blant annet Tyskland og Nederland.

Det at Nord-Norge i januar har hatt en relativt lav strømpris sammenliknet med resten av landet, har en teknisk forklaring: Årsaken er at kapasiteten til å overføre kraft ut av denne regionen og til andre landsdeler er begrenset.

"Energiewende" gjør strømprisen mer sårbar
De siste årene har energiprisene i Tyskland gått ned, på grunn av den store utbyggingen av fornybar energiproduksjon og lavere kostnader ved kullkraftproduksjonen. Likevel er kraftmarkedet fremdeles sårbart i perioder som den vi har sett nå i januar, med uvanlig høyt forbruk og lavere kraftproduksjon på vind.
facebook