Medlemsnytt

Innoventus AS + Conventure AS = Innoventus Sør

12.06.2015 | Innoventus Sør AS
På Sommerkick-off for det fusjonerte selskapet ble nytt navn lansert med stor applaus.
Styreleder Svenn Roar Larsen åpnet festen med sin presentasjon av fusjonsprosessen og fremtidstanker knyttet til dette. Larsen er positiv til mulighetene for det nye selskapet og uttalte at «dette skal bli et slagkraftig innovasjonsselskap på Agder der potensialet for innovasjon og nyskaping skal utnyttes til det fulle». Kamilla Sharma, som er nylig ansatt som Adm. Dir. tok over ordet for å lansere det nye navnet til selskapet. Navnet «Innoventus Sør» ble mottatt med stor applaus. «Vi skal bygge videre på det som har vært, samtidig som vi skal synliggjøre at dette er noe nytt. Ved å sette på tillegget «Sør» i navnet, blir det tydeligere at dette er et selskap som skal dekke hele Sørlandet – fra Flekkefjord til Risør».

 

Mer info
facebook